Kurser i efteråret 2017 i samtaleredskabet Spillerum

11-09-2017

Der er stadig pladser på de landsdækkende kurser i oktober og november 2017 i samtaleredskabet Spillerum. Redskabet styrker dagtilbuddenes kompetencer i at tale med børn om grænser og grænseoverskridende adfærd.

Socialstyrelsen tilbyder et fagligt opkvalificeringsforløb, hvor medarbejdere i dagtilbud lærer at anvende samtaleredskabet Spillerum. Der tilbydes to typer kurser, der begge er gratis.

Spillerum - et samtaleredskab om grænser

Spillerum er et samtaleredskab, som støtter børn i at genkende, forstå, udvikle og sætte grænser, og se og respektere andres grænser. Børns evne til at sætte grænser og respektere andres grænser er med til at forebygge seksuelle overgreb.

Spillerum består af en samling billedkort, der viser forskellige hverdagssituationer. Situationerne udspiller sig omkring emnerne lyst, aktivitet, frivillighed, fantasi og omsorg. De beskæftiger sig også med kroppens sanser.

Det er en del af børns personlighedsudvikling at lære at skelne mellem lyst og ulyst, frivillighed og tvang, omsorg og overgreb m.m. Spillerum understøtter denne udvikling i et samspil med de voksne, barnet er i kontakt med.

To typer kurser i Spillerum

Det er en forudsætning for at bruge Spillerum, at den voksne har deltaget i et kursus i, hvordan redskabet bruges. Samtaleredskabet udleveres i forbindelse med kursusdeltagelse og kun her.

Socialstyrelsen tilbyder dels landsdækkende kurser for enkeltpersoner, dels kurser til kommuner, der ønsker at implementere Spillerum som en faglig metode i kommunens dagtilbud. Begge typer kurser henvender sig til pædagoger og andre relevante fagpersoner i dagtilbud..

Praktiske oplysninger om kurserne

Et kommunekurssus varer i alt fire dage, heraf to dages undervisning og senere to dages opfølgning. De to opfølgningsdage bruges til at følge op på, hvordan Spillerum implementeres i den pædagogiske praksis i kommunens dagtilbud. Kurset afholdes lokalt i den enkelte kommune.

Kommunekurserne kan rekvireres løbende indtil udgangen af 2018.

Mere information om kommunekurserne og adgang til ansøgningsskema

De landsdækkende kurser varer to dage. Det er fortsat muligt at melde sig til kurserne i Odense og Aalborg her i efteråret. Som noget nyt tilbydes et endags opfølgningskurs, for deltagere, der allerede har deltaget i et todages kursus. Opfølgningskurset indeholder erfaringsudveksling og sparring i forhold til den konkrete anvendelse af Spillerum.

Landskursus i Odense d. 23. – 24. oktober 2017
Landskursus i Aalborg d. 27. – 28. november 2017

Opfølgningskursus d. 4. oktober 2017
Opfølgningskursus d. 16. november 2017

Senest opdateret 13-09-2017

Kontakt

Lis Toft Madsen

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her