Konference om virksomme metoder på voksenområdet

19-06-2017

Få viden om aktuelle metoder, der virker, og hør om Socialstyrelsens nye udviklings- og investeringsprogram. Styrelsen afholder konference om voksenområdet 30. august. Tilmeldingen er netop åbnet.

Den 30. august 2017 afholder Socialstyrelsen en konference med fokus på aktuelle metoder, der virker i de sociale indsatser på voksenområdet. Der vil desuden være information om styrelsens nye udviklings- og investeringsprogram (UIP), hvor kommunerne kan få støtte og rådgivning, hvis de vil implementere nogle bestemte metoder.

Blandt de metoder, der bliver præsenteret, er Critical Time Intervention (CTI), Åben Dialog og Social Færdighedstræning, der alle tre bruges til mennesker med psykiske vanskeligheder. På misbrugsområdet kan man høre om Metodeprogrammet og på handicapområdet om metoden Stepping Stones.

Udviklings- og investeringsprogrammet præsenteres

I august kan kommunerne søge om støtte til at implementere forskellige bostøttemetoder, der alle har vist sig effektive til at understøtte borgerens udvikling.

På konferencen vil der være en nærmere introduktion til de muligheder, kommunerne har og den støtte, Socialstyrelsen tilbyder. Tilbuddet fra Socialstyrelsen omfatter uddannelse og supervision til medarbejderne og rådgivning om god implementering.

Program og tilmelding

Konferencen henvender sig primært til chefer og ledere på myndigheds- og udførerniveau samt udviklingskonsulenter, der beskæftiger sig med det sociale voksenområde i kommunerne, men andre interesserede er også velkomne til at deltage i konferencen.

Konferencen holdes i Odense, og deltagelse er gratis. Der er tilmeldingsfrist d. 20. august 2017.

Det er Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK), der arrangerer konferencen for Socialstyrelsen. Tilmelding foregår derfor på COKs hjemmeside, hvor man også kan finde programt, sessionsoversigt og yderligere praktiske oplysninger.

Flere oplysninger og tilmelding til konferencen om virksomme metoder 

Senest opdateret 20-06-2017

Kontakt

Martin Sandø
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her