Konference: Effektiv stofmisbrugsbehandling

07-09-2017

Hør om nye initiativer og effektive metoder i den ambulante sociale stofmisbrugsbehandling af unge. Socialstyrelsen inviterer til konference d. 8. november 2017.

Socialstyrelsen har i samarbejde med ni kommuner, Dobbeltdiagnose I/S og Center for Rusmiddelforskning afprøvet evidensbaserede metoder til stofmisbrugsbehandling af unge. Metoderne består bl.a. af kognitiv adfærdsterapi og Den Motiverende Samtale.

Nu inviteres til en konference 8. november, hvor resultaterne af den omfattende metodeafprøvning vil blive præsenteret. Resultaterne giver ny viden om, hvordan unge i alderen 15-25 år bedst fastholdes i den ambulante misbrugsbehandling, og hvordan systematisk brug af bestemte behandlingselementer øger muligheden for et positivt resultat.

Der vil desuden være mulighed for at høre om nyeste viden om gruppebehandling af borgere med misbrug af hash eller centralstimulerende stoffer, udgående indsatser på ungdomsuddannelser Socialstyrelsens nye udbredelsesinitiativ, UNG Rusmidler, som er inspireret af behandlingsmodellerne U-turn og U18, og PAV – Prøv Andre Veje.

Indholdet af dagen

Center for Rusmiddelforskning står for det faglige hovedoplæg. Professor Mads Uffe Pedersen vil redegøre for resultaterne af en ny effektevaluering af ’Metodeprogrammet på stofmisbrugsområdet’. Metodernes effekter præsenteres, dels i forhold til at fastholde de unge i behandling, og dels i forhold til de unges reduktion eller ophør med brug af illegale stoffer.

Desuden præsenteres, hvordan redskabet UngMap kan bruges til at identificere forskellige kategorier af unge og sætte en retning for de unges behandlingsforløb.

Efter frokosten er der tre sessioner. De har fokus på hhv. implementering og økonomiske omkostninger, behandlingselementer i ’Metodeprogrammet for stofmisbrugsområdet’ samt Socialstyrelsens nye initiativer og resultater på stofmisbrugsområdet, herunder et helt nyt kompetenceudviklingsinitaitiv, inspireret af U-turn og U18. Senere følger endnu et plenumoplæg.

Praktiske oplysninger om konferencen

Pris for deltagelsen er kr. 533 inkl. moms.

Bemærk! Tilmeldingsfristen er forlænget til 30. oktober 2017 kl. 12.00.

Tilmelding er bindende og sker efter først til mølle-princippet.

Læs mere om metodeprogrammet på stofmisbrugsområdet

Yderligere oplysninger om konferencen, program og tilmelding

Nyheden er opdateret 28. sept. 2017 med oplysning om forlænget tilmeldingsfrist.

Senest opdateret 04-01-2018

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her