Konference: Dagtilbud af høj kvalitet

06-09-2017

Dagtilbud kan gøre en særlig forskel for børn i udsatte positioner. Men hvordan skaber vi dagtilbud af høj kvalitet? Det diskuteres på en landsdækkende konference i Nyborg den 30. november 2017. Sæt X i kalenderen allerede nu!

Socialstyrelsen inviterer til den første af tre landsdækkende konferencer om høj kvalitet i dagtilbud torsdag den 30. november 2017 i Nyborg. De to næste afholdes i henholdsvis 2018 og 2019. 

Konferencerne organiseres af Socialstyrelsens nye korps af praksiskonsulenter på dagtilbudsområdet.

Betydning for trivsel, læring og udvikling

Fra forskning ved vi, at dagtilbud af høj kvalitet har afgørende betydning for børns trivsel, læring og udvikling, og at stærke dagtilbud har livslang effekt. Især børn fra udsatte positioner klarer sig markant bedre, når de har gået i gode dagtilbud.

Men hvordan skaber vi dagtilbud af høj kvalitet? Dette spørgsmål er omdrejningspunkt for de tre konferencer, og rammen vil være de fire centrale elementer i Praksiskonsulenternes rådgivningsforløb:

  • Organisering af læringsmiljøer
  • Forældresamarbejde
  • Faglig ledelse
  • Tværfagligt samarbejde

Hvem kan du møde i år?

På dette års konference kan vi blandt andet præsentere Kasper Kjeldgaard Stoltz, cand.pæd. i didaktik og leder af Rummet Sprog, Bjørg Kjær, lektor ved DPU, Vicki Sieling, psykolog og indehaver af Psykologisk Praksis – Sieling og Co., og Margrethe Andersen, lektor og chefkonsulent ved Videreuddannelsen hos UCC.

Kasper Kjeldgaard Stoltz vil fortælle om rum og læring i daginstitutionen, og Bjørg Kjær vil dele sin viden om forældresamarbejde med fokus på børn i udsatte positioner. Derudover vil Vicki Sieling præsentere det tværfaglige, samskabende samarbejde som metode, og Margrethe Andersen vil stille skarpt på det børnecentrerede perspektiv i dagtilbudsledelse.

Program og tilmelding fra den 19. september

Konferencen henvender sig primært til praktikere - pædagoger, dagtilbudsledere, og sekundært til pædagogiske konsulenter og forvaltningschefer. Der er plads til 350 deltagere i alt. 

Konferencen afholdes den 30. november 2017 på Nyborg Strand Hotel, og deltagelse er gratis.

Et deltaljeret program vil være tilgængeligt på Socialstyrelsens hjemmeside den 19. september 2017, hvor man også kan tilmelde sig konferencen.

Sæt X i kalenderen allerede nu og reserver dagen!

Datoen for offentliggørelse af program og åbning af tilmelding er ændret fra den 14. til den 19. sept.

 

Senest opdateret 11-09-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her