Komplekse kommunikationsbehov – nyt tema på Vidensportalen

06-02-2017

Nogle mennesker har betydelige tale- og sprogvanskeligheder og er derfor begrænsede i deres evne til at udtrykke sig og tilegne sig viden. De kan have behov for ASK - Alternativ Supplerende Kommunikation. Se det nye tema på Vidensportalen.

Nogle mennesker har funktionsnedsættelser, der medfører betydelige tale- og sprogvanskeligheder og dermed begrænser deres evne til at udtrykke sig og tilegne sig viden og information. En del har samtidig problemer med at huske, organisere og analysere.

Ofte tales der i denne forbindelse om mennesker med komplekse kommunikationsbehov. De kan have mange forskellige funktionsnedsættelser, men har det til fælles, at deres kommunikative forudsætninger er anderledes end resten af befolkningens.

Alternativ og Supplerende Kommunikation

Der findes flere måder, man kan understøtte disse borgeres kommunikation på. Samlet taler man om ASK, der står for Alternativ og Supplerende Kommunikation (ASK). Betegnelsen kan dække over både hjælpemidler, metoder og systemer.

Et nyt tema på Vidensportalen giver baggrundsviden om denne sammensatte målgruppe og nogle af de måder, man kan understøtte deres kommunikation på:

Talemaskiner

En talemaskine er et teknisk kommunikationsmiddel, der åbner mulighed for, at personen uden verbalt sprog eller med store udtalevanskeligheder kan udtrykke sig og dermed bedre være i stand til at indgå i sociale samspil. Der findes mange former for talemaskiner og programmer, der kan opfylde forskellige typer af kommunikarionsbehov.

Artiklen om talemaskiner på Vidensportalen

Talking Mats

Talking Mats kan støtte kommunikation om vigtige livsspørgsmål. Talking Mats er en struktureret interview- og samtalemetode, der kan støtte mennesker med komplekse kommunikationsbehov i at kommunikere mere effektivt til og med deres omgivelser om deres egne synspunkter og ønsker til deres liv.

Se artiklen om Talking Mats på Vidensportalen

Talemaskiner, Talking Mats og det billedbaserede kommunikationssystem PECS, der også beskrives i temaet, er ikke sig selv indsatser, men kan alle indgå som delkomponenter i en helhedsorienteret kommunikationsunderstøttende indsats.

Baggrundsviden om målgruppen
Ud over de konkrete eksempler på ASK-løsninger beskriver temaet også særskilte afsnit om bl.a. målgruppen, udredning og planlægning af ASK-løsninger og kommunikationspartnerens rolle. 

Se temaet på Vidensportalen om komplekse kommunikationsbehov

Gå til den samlede oversigt over handicap-temaer på Vidensportalen

 

 

Senest opdateret 06-02-2017

Kontakt

Hanne Langeland
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her