Kommende ansøgningspulje vedr. mentaliseringsbaserede indsatser på anbringelsesområdet

06-07-2017

I forbindelse med satspuljeaftalen for 2017 afsatte satspuljepartierne 32,6 mio.kr. til styrkelse af børn og unges mentaliseringsevne, handlekraft og sociale færdigheder.

Formålet med initiativet er at generere viden om, hvilke indsatser der kan bidrage til at styrke anbragte børn og unges mentaliseringskompetencer.

Målgruppen for initiativet er anbragte børn og unge i alderen 12-20 år. Med initiativet forventes indsatserne implementeres på op til 15-20 anbringelsessteder.

I juni 2017 har satspuljepartierne udvalgt de tre indsatser, som skal implementeres med initiativet. Det drejer sig om indsatserne: Robusthed.dk, Mentaliseringsguiden og mindfulness.

Det forventes, at der i august måned vil blive udmeldt en ansøgningspulje på i alt 14 mio. kr. målrettet kommuner, regioner og anbringelsessteder, som kan søge midler til kompetenceudvikling og afprøvning af en eller flere af de tre metoder. Endvidere skal der findes leverandører til dels kompetenceudvikling i de tre metoder dels en evaluering af implementering og effekt af indsatserne.

Socailstyrelsen sender et nyhedsbrev ud, når ansøgningspuljen kan søges.

Ansøgningspuljen vil blive offentliggjort på Tilskudsportalen

Yderligere information om satspuljeinitiativet kan læses i Satspuljeaftalen på det sociale område for 2017

Senest opdateret 06-07-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her