Kickoff for nyt FIT-implementeringsnetværk for ledere

04-05-2017

Socialstyrelsen tilbyder et nyt netværk til kommunale og regionale ledere, der arbejder med metametoden Feedback Information Treatment. Der er kickoffmøde 20. juni. Vær med og få inspiration til implementeringen af FIT.

Socialstyrelsen starter nu et nyt ledernetværk om metametoden FIT på det sociale område. Det sker for at imødekomme en stigende efterspørgsel fra kommuner o.a. på sparring om implementering af FIT. Ledere, der arbejder med FIT, inviteres derfor til nationalt kickoffmøde den 20. juni 2017 i Middelfart.

FIT bruges mere og mere

Socialstyrelsen ønsker at understøtte brugen af FIT (Feedback Informed Treatment), der er en veldokumenteret metametode, som sikrer borgerne løbende indflydelse på den indsats, han eller hun modtager, samtidig med at den professionelle på en systematisk måde kan dokumentere borgerens oplevelse af effekten af indsatsen. FIT kan bruges uafhængigt af den specifikke problemstilling og indsats og kan anvendes til både børn og voksne.

FIT bruges i stigende grad i landets kommuner, og det har skabt interesse for et netværk, hvor ledere på tværs af landet kan dele viden om implementering af den internationale metode både i sagsbehandlingen og de sociale indsatser. Socialstyrelsen vil derfor stå for opstarten af et nyt ledernetværk om FIT og vil efterfølgende facilitere videreførslen gennem etablering af geografisk opdelte netværk for ledere fra de forskellige dele af landet.

Indholdet af kickoffmødet

Kickoffmødet den 20. juni og de kommende implementeringsnetværk henvender sig bredt til alle ledere på både myndigheds- og tilbudsniveau på hele det sociale område. Netværket er både et tilbud til ledere, der har erfaring med at implementere FIT og ledere, der er i den spæde opstart med metoden.

Kickoffmødet vil byde på oplæg og struktureret videndeling. Vi sætter bl.a. fokus på praksiserfaringer med implementering af FIT i forskellige kontekster, og deltagerne får inspiration til og feedback på deres konkrete implementeringsudfordringer.

Praktiske oplysninger

Kickoffmødet holders den 20. juni 2017 kl. 10.00 til 15.30 i Middelfart. Det er gratis at deltage. Tilmeldingsfristen er 5. juni.

Tilmelding til kickoffmødet og yderligere oplysninger 

Konference for alle der arbejder med FIT


I samarbejde med COK afholder Socialstyrelsen en konference om FIT (Feedback Informed Treatment) i januar 2018.

Konferencen vil have fokus på både implementering af FIT i en dansk kommunal kontekst og forskning om FIT i Danmark. Målgruppen er alle med interesse for FIT.

Yderligere information her på Socialstyrelsen.dk og i nyhedsbrevet efter sommerferien.

 

Senest opdateret 04-05-2017