Kender du Lev Uden Vold?

06-12-2017

Lev Uden Vold er nu i fuld gang med sit arbejde mod vold i nære relationer. Den nye organisation tilbyder bl.a. hjælp via en døgnåben hotline og juridisk rådgivning til både fagfolk og borgere.

Kender du organisationen Lev Uden Vold, og ved du, at du både selv kan trække på stedets ekspertise som fagperson og henvise borgere til hjælp og rådgivning?

Lev Uden Vold blev etableret sommeren 2017 som den nye nationale enhed mod vold i nære relationer og driver bl.a. en døgnåben hotline og en juridisk rådgivning, der nu er i fuld i gang.

Hotline og rådgivning om handlemuligheder
Hotlinen giver hjælp og rådgivning til kvinder og mænd, der enten er udsat for vold eller selv udøver vold, så de bedre bliver i stand til at handle på volden og dens konsekvenser. De kan også få at vide, hvilke krisecentre eller specialiserede botilbud, der har ledig plads, og pårørende til både voldsudøvere og voldsudsatte kan få rådgivning om, hvordan de bedst kan hjælpe og støtte.

Socialrådgivere og andre fagpersoner kan fx bruge hotlinen til at få oplysning om relevante tilbud, hvordan man kan genkende signaler på vold, og de handlemuligheder, man har som professionel.

Både voldsudsatte, deres pårørende og fagpersoner kan også få juridisk rådgivning.

Indsamling af viden

Lev Uden Vold indsamler løbende dokumentation om alle typer henvendelser og kan fx se, at der aktuelt er mange af hotlinens brugere, der især er udsat for psykisk vold.  Dokumentationsarbejdet er et led i organisationens indsamling af viden, der kan være med til at udvikle indsatserne på området.  

Lev Uden Vold har kontrakt med Socialstyrelsen og er etableret af et konsortium bestående af fem centrale organisationer på voldsområdet: LOKK, Danner, Fundamentet, Dialog mod Vold og Mødrehjælpen.

Du kan finde yderligere information om Lev Uden Vold på organisationens hjemmeside, hvor man bl.a. også kan tilmelde sig et nyhedsbrev, hente materialer og finde link til organisationens facebookside.

Se hjemmesiden levudenvold.dk

 

Senest opdateret 06-12-2017

Kontakt

Claudia Strasser
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her