Kender du den bedste dagpleje eller daginstitution?

03-10-2017

Så har du stadig mulighed for at indstille den til prisen ”Årets Dagtilbud 2017”. Indstillingsfristen forlænges til den 25. oktober, og alle kan indstille et dagtilbud til prisen.

Med Dagtilbudsprisen ønsker Børne- og Socialministeriet, Socialstyrelsen, BUPL og FOA at fejre og anerkende det pædagogiske personales store og vigtige arbejde. Hver dag gør pædagogisk personale over hele landet en kæmpe indsats for at skabe gode rammer for børns trivsel, udvikling og læring. Det er en indsats, der har afgørende betydning for børnene. Ikke bare i deres dagligdag her og nu, men også for deres liv på længere sigt.

Prisen tildeles en daginstitution eller dagplejer, som har udmærket sig inden for årets tema, der denne gang er ”Pædagogiske læringsmiljøer med børneperspektiv”.

Med dette tema lægges der vægt på, at dagtilbuddet har et pædagogisk læringsmiljø af høj kvalitet, hvor der arbejdes professionelt med at se børnenes perspektiv og fremme alle børns muligheder for at deltage i alle hverdagssammenhænge i dagtilbuddet.

Se nærmere beskrivelse af temaet for ”Årets Dagtilbud 2017” og find indstillings- og vejledningsmaterialet

Praktiske oplysninger

Fristen for indstillinger er forlænget til den 25. oktober 2017.  Prisen uddeles af ministeren i slutningen af året, og gode eksempler fra både vinderen og andre daginstitutioner og dagplejere vil blive videreformidlet til inspiration for alle.

Alle kan indstille et dagtilbud (dagpleje eller daginstitution) til Årets Dagtilbud, fx forældre, personale, ledere eller andre, der har tilknytning eller kendskab til dagtilbuddet.

Senest opdateret 03-10-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her