International konference om børn som pårørende

16-01-2017

Vil du deltage i en stor international konference d. 29. – 31. maj 2017 om børn som pårørende og unge omsorgsgivere? Vær med og få ny viden og inspiration fra forskere, praktikere og politikere.

”The 2nd International Young Carers Conference” vil sætte fokus på spørgsmål om børn som pårørende og unge omsorgsgivere.

Socialstyrelsen er medarrangør af konferencen, som finder sted d. 29.- 31. maj 2017 i Malmø. Der er nu åbnet for tilmelding.

Børn som pårørende og unge omsorgsgivere

Konferencen tager afsæt i FN-konventionen om barnets rettigheder. Der er særligt fokus på børn, der har et familiemedlem, som er alvorligt syg, har et misbrug eller en psykisk sygdom.

Målet med konferencen er at styrke det internationale samarbejde på området for børn som pårørende ved at inspirere til fælles politik, forskning og udviklingsarbejde.

Inden for rammerne af hovedtemaet om børn som pårørende er der fokus på følgende områder:

  • Hvordan fremmer vi sundhed og trivsel? Fra et socialt, socioøkonomisk og folkesundhedsperspektiv 
  • Resiliens – børns styrker og ressourcer 
  • Fremtidsmuligheder – uddannelse og beskæftigelse 
  • Mangfoldighed og ligestilling – migration 
  • Evidensbaseret støtte – systematisk opfølgning og evaluering 
  • Innovation og velfærdsteknologi – støtte og pleje 
  • Et rettighedsbaseret perspektiv – juridiske og etiske aspekter 
  • Sundheds- og socialsektoren – samarbejde på tværs

På konferencen vil der være oplæg fra en lang række skandinaviske og internationale forskere, politikere og praktikere, som enten arbejder direkte med målgruppen eller med området mere bredt. Derudover vil der også være oplæg fra unge, som selv er pårørende og/eller unge omsorgsgivere.

Der vil både være plenumoplæg samt en række mindre seminarer, hvor der vil være mulighed for diskussion. 

Praktiske oplysninger

Konferencen er arrangeret af organisationer og myndigheder i Skandinavien, bl.a. Linnéuniversitetet (Sverige), FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd Sverige), Socialstyrelsen Sverige, BarnsBeste (Nasjonalt kompetansenettverk Norge) og Socialstyrelsen Danmark.

Konferencen er tværfaglig og henvender sig til praktikere, strategiske beslutningstagere, politikere, forskere og andre, der arbejder med området børn som pårørende og unge omsorgsgivere.

Programmet forventes at være tilgængeligt inden for et par uger på det svenske site for Nationellt kompetenscentrum anhöriga, hvor man også skal tilmelde sig.

Generel information om konferencen om børn som pårørende

Se det foreløbige konferenceprogram og læs om oplægsholdere mv. 

Information om pris og tilmelding til konferencen

Hvis du har praktiske spørgsmål vedrørende tilmelding m.m. kan du henvende dig til administrator Annica Larsen Skoglund på:

 

 

Senest opdateret 16-01-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her