Inspirationsmøder om en tidligere forebyggende indsats

13-03-2017

Kom til et af vores inspirationsmøder i maj/juni 2017 og hør om arbejdet med at omlægge til en tidligere forebyggende indsats for udsatte børn og unge.

Socialstyrelsen afholder igen gratis inspirationsmøder for kommuner om en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge. Arrangementerne er både for de kommuner, som overvejer at omlægge deres indsats, og for dem, der allerede er i gang.

De næste inspirationsarrangementer finder sted 8. maj 2017 på Scandic Hotel Copenhagen og 12. juni 2017 på Scandic Aarhus City.

Kerneelementer i en tidligere indsats

Formålet med inspirationsmøderne er at formidle viden og udveksle erfaringer om kerneelementer i en helhedsorienteret omlægning af indsatsen på området for udsatte børn og unge. 

Hør fx seneste nyt fra Socialstyrelsens samarbejde med Herning, Hvidovre og Haderslev. De tre kommuners arbejde med omlægning til en tidligere forebyggende indsats er dokumenteret i en midtvejsevaluering. Socialstyrelsen vil præsentere resultater fra evalueringen, der har særligt fokus på implementering og mindset i forbindelse med omlægningen.

Programmet byder også på oplæg fra Andy Højholdt, lektor ved Professionshøjskolen Metropol, som fortæller om det tværprofessionelle samarbejdes betydning for en tidlig forebyggende indsats for udsatte børn og unge. Desuden vil Mette Lausten, seniorforsker fra SFI, formidle et øjebliksbillede af anbragte børn og unges trivsel på baggrund af SFIs nye rapport.

Praktiske oplysninger

Inspirationsmøderne henvender sig til kommunale chefer, ledere og nøglemedarbejdere på det specialiserede og almene børne- og ungeområde.

Der er som udgangspunkt op til tre pladser per kommune, og fordelingen af pladser sker efter først til mølle-princippet.

Tilmelding og yderligere oplysninger – inspirationsmøde 8. maj i København

Tilmelding og yderligere oplysninger – inspirationsmøde 12. juni i Aarhus

Generel information om tidligere forebyggende indsats for børn og unge

Senest opdateret 13-03-2017

Kontakt

Holger Kristoffersen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her