Inspirationsmøde om en tidligere forebyggende indsats

23-05-2017

Du kan stadig nå det: Hør om arbejdet med at omlægge til en tidligere forebyggende indsats for udsatte børn og unge ved vores inspirationsmøde i Aarhus d. 12. juni.

Socialstyrelsen afholder de kommende år en række gratis inspirationsmøder for kommuner om en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge. Arrangementerne er for både de kommuner, som overvejer at omlægge deres indsats, og for dem, der allerede er i gang.

Det næste inspirationsmøde finder sted d. 12. juni på Scandic Aarhus City. Du kan stadigvæk nå at tilmelde dig.

Kerneelementer i en tidligere indsats

Formålet med inspirationsmøderne er at formidle viden og udveksle erfaringer om kerneelementer i en helhedsorienteret omlægning af indsatsen på området for udsatte børn og unge.

Programmet d. 12. juni byder på blandt andet på seneste nyt fra Socialstyrelsens samarbejde med Herning, Hvidovre og Haderslev. De tre kommuners arbejde med omlægning til en tidligere forebyggende indsats er beskrevet i en midtvejsevaluering.

Socialstyrelsen vil præsentere resultater fra evalueringen, der har særligt fokus på implementering og mindset i forbindelse med omlægningen.

Derudover vil der være oplæg fra Andy Højholdt, lektor ved Professionshøjskolen Metropol, som fortæller om det tværprofessionelle samarbejdes betydning for en tidlig forebyggende indsats for udsatte børn og unge. Desuden vil Mette Lausten, seniorforsker fra SFI, formidle et øjebliksbillede af anbragte børn og unges trivsel på baggrund af SFIs nye rapport.

Praktiske oplysninger

Inspirationsmøderne henvender sig først og fremmest til kommunale chefer, ledere og konsulenter på det specialiserede/sociale og almene/forebyggende børne- og unge område, som ikke allerede indgår i Socialstyrelsens partnerskabsnetværk som partnerskabs- eller referencekommune.

Desuden henvender inspirationsmøderne sig til regionale og private leverandørorganisationer, faglige organisationer og lignende.

Tilmelding og yderligere oplysninger - inspirationsmøde d. 12. juni i Aarhus

Generel information om tidligere forebyggende indsats for børn og unge

Senest opdateret 23-05-2017

Kontakt

Holger Kristoffersen
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her