Informationsmøde: Investering i efterværn

14-12-2017

Der inviteres til informationsmøde den 17. januar om ansøgningspuljen til investering i efterværn for perioden 2018-2020. Puljen udmeldes i januar og har ansøgningsfrist i marts 2018.

Socialstyrelsen udmelder i januar måned en ansøgningspulje, som kommuner kan søge til at omlægge deres efterværnsindsats, så alle unge, der er anbragt eller har en kontaktperson, som udgangspunkt tilbydes efterværn. Formålet med ansøgningspuljen er at styrke overgangen til voksenlivet for de unge.

Kommuner med interesse i arbejdet opfordres til at deltage i et informationsmøde, der afholdes den 17. januar kl. 11.30 - 14.00 i Socialstyrelsens lokaler i Odense. Socialstyrelsen vil på mødet præsentere baggrunden, formålet og rammerne for puljen, herunder de faglige målsætninger samt retningslinjer i forbindelse med ansøgning til puljen.

Tilmelding og program vedr. informationsmøde om ansøgningspulje om efterværn

Ansøgningspuljen udmøntes i 2018 med 43 mio. kr. Det forventes, at i alt 3-5 kommuner kan få midler og indgå i partnerskab med Socialstyrelsen. Midlerne skal dække kommunernes omlægning af efterværnsindsatsen i projektperioden. Puljen blev første gang udmøntet i 2017 til 2 kommuner.

Målgruppen er alle unge i alderen 18-22 år, der er i målgruppen for efterværn efter § 76 i serviceloven. Dvs. unge der har været anbragt eller haft en fast kontaktperson op til det fyldte 18. år.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for ansøgningspuljen er i løbet af marts 2018. Den præcise dato offentliggøres snarest. Indtil da kan man orientere sig i ansøgningsmaterialet fra 1. runde. Der tages forbehold for evt. mindre tilretninger af ansøgningsmaterialet i forbindelse med 2. runde.

Læs om puljen og mødet på Tilskudsportalen og få adgang til  ansøgningsmaterialet fra 1. runde

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner.   

Senest opdateret 14-12-2017

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her