Informationsmøde: Investering i efterværn

24-08-2017

Der inviteres til informationsmøde den 20. september om ny pulje til investering i efterværn for perioden 2017-2020. Ansøgningsfrist: Oktober 2017.

Socialstyrelsen udmelder i august måned en ansøgningspulje, som kommuner kan søge til at omlægge deres efterværnsindsats, så alle unge, der er anbragt eller har en kontaktperson, som udgangspunkt tilbydes efterværn.

Formålet med ansøgningspuljen er at styrke overgangen til voksenlivet for de unge.

Puljen udmøntes én gang i 2017 med 16,5 mio. og én gang i 2018 med 43 mio. kr. Det forventes, at i alt 4-7 kommuner kan få midler fra den samlede pulje og indgå i partnerskab med Socialstyrelsen. Midlerne skal dække kommunernes omlægning af efterværnsindsatsen i projektperioden.

Målgruppen er alle unge i alderen 18-22 år, der er i målgruppen for efterværn efter § 76 i serviceloven. Dvs. unge der har været anbragt eller haft en fast kontaktperson op til det fyldte 18. år.

Ansøgningsfrist:
Ansøgningsfristen er i løbet af oktober 2017. Den præcise dato offentliggøres snarest. 

Hvem kan søge?
Ansøgningspuljen kan søges af kommuner.

Informationsmøde
Kommuner med interesse i arbejdet opfordres til at deltage i et informationsmøde, der afholdes den 20. september kl. 11-13. Socialstyrelsen vil på mødet præsentere baggrunden, formålet og rammerne for puljen, herunder de faglige målsætninger samt retningslinjer i forbindelse med ansøgning til puljen.

Tilmelding og yderligere oplysninger om informationsmødet

Senest opdateret 24-08-2017

Kontakt

Stine Marie Trøjborg Thomsen
Chefkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her