Informationsmøde for frivillige organisationer om ansøgningspuljer i 2017

26-01-2017

Få indblik i formalia og sagsbehandling i forbindelse med ansøgningspuljer og hør, hvordan et ansøgningsskema udfyldes korrekt. Socialstyrelsen inviterer de frivillige organisationer til informationsmøde 10. februar 2017.

Socialstyrelsen inviterer de frivillige organisationer til et informationsmøde om ansøgningspuljer. Mødet holdes den 10. februar 2017 kl. 10-12 i Socialstyrelsen, Odense.

Sådan arbejder styrelsen med ansøgningspuljer

Socialstyrelsens Center for Økonomi og Tilskudsforvaltning udmønter og administrerer alle ansøgningspuljer på Børne- og Socialministeriets område. Midlerne udmøntes blandt andet igennem ansøgningspuljer, der er målrettet frivillige organisationer mv. Det drejer sig bl.a. om de puljer, der er kendt som PUF, SærligSoc, Sommerferiehjælp og Julehjælp.

Til informationsmødet kan I få indblik i, hvordan styrelsen udmelder, sagsbehandler og udmønter ansøgningspuljer, samt hvad ansøgere og tilskudsmodtagere skal være opmærksomme på.

De nye bekendtgørelser

Socialstyrelsen overgik pr. 1. juni 2016 fra at udmelde ansøgningspuljer alene via vejledninger til i stedet at udmelde ansøgningspuljer via bekendtgørelser med tilhørende vejledninger. På mødet kan I høre om, hvordan en bekendtgørelse bliver til, og hvordan den skal læses og anvendes.

Vi vil også fortælle om generelle krav til tilskudsmodtagere i forbindelse med eksempelvis udbetaling af tilskud, afrapportering og regnskab.

Afslutningsvis vil vi fortælle om Tilskudsportalen, herunder om brug og nødvendigheden af NemID, upload af ansøgningen, skift af tilskudsansvarlig og kontakten til os.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfrist 7. februar 2017 efter først til mølle-princippet.

Mødet bliver tegnsprogstolket.

Det er gratis at deltage.

Tilmelding, oplysning om adresse m.v.

Senest opdateret 08-02-2018

Kontakt

Dorthe Skov
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her