Høring og dialogmøde om det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde

18-05-2017

Socialstyrelsen afholder en skriftlig høring om målgrupper og indsatser på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Høringen foregår i perioden 9.- 26. juni 2017. Få mere at vide på vores dialogmøde 9. juni 2017.

Socialstyrelsen annoncerer den årlige, skriftlige høring på det mest specialiserede social- og specialundervisningsområde. Høringen foregår i perioden 9. - 26. juni 2017. 

Skriftlig høring om centrale udmeldinger

Socialstyrelsen kan udmelde målgrupper eller særlige indsatser til kommunerne, hvor der er behov for en øget koordination eller planlægning på tværs af kommuner i en eller flere regioner – en såkaldt central udmelding. 

De centrale udmeldinger skal sikre og videreudvikle den højt specialiserede indsats på tværs af kommuner og regioner.

Under høringsperioden kan bruger- og interesseorganisationer komme med input til Socialstyrelsens vurdering af, om der er det fornødne udbud af højt specialiserede tilbud og et eventuelt behov for centrale udmeldinger.

Dialogmøde 9. juni om høringen

Forud for høringen inviterer Socialstyrelsen bruger- og interesseorganisationer til dialogmøde om rammerne og processen for dette års høring og om den nationale koordinationsstruktur generelt. 

Dialogmødet finder sted 9. juni 2017 kl. 10.00-13.00 på Hotel Scandic Copenhagen. Der er frist for tilmelding til dialogmødet 26. maj 2017.

Tilmelding til dialogmøde

Mere viden om National koordination

National koordination bidrager til, at der er det fornødne udbud af højt specialiserede indsatser og tilbud til borgere inden for det højt specialiserede social- og specialundervisningsområde. Det sker via dialog med de centrale interessenter og via vidensopbygning og monitorering af målgrupper. 

Læs mere om National koordination 

 

Senest opdateret 18-05-2017

Kontakt

Iben Sand Olesen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her