Gode resultater med gruppebehandling til borgere med stofmisbrug

16-08-2017

Der er udviklet en ny model for gruppebehandling til borgere, der har et misbrug af hash eller centralstimulerende stoffer, og som ikke har andre sociale problemer. En evaluering viser, at modellen reducerer stofbruget og hæver den generelle trivsel.

En del af de borgere, som opsøger behandling på grund af et misbrug af hash eller centralstimulerende stoffer, er i arbejde eller under uddannelse og er kun lidt eller slet ikke belastede af andre sociale problemer. Nogle borgere i denne målgruppe oplever barrierer i forhold til at opsøge behandling for deres misbrug. De frygter fx stigmatisering og har en uvilje mod at definere sig selv som misbrugere.

Ny behandlingsmodel

For at tilgodese disse borgere har Socialstyrelsen udviklet en ny behandlingsmodel, der er inspireret af Københavns Kommunes behandlingstilbud til målgruppen.

Det bærende element i modellen er gruppebehandling over 16 uger. Inden forløbet sættes i gang, er der en individuel forsamtale, hvor det afgøres, om borgeren hører til målgruppen. Der er også både midtvejs- og afsluttende samtaler, der følger op på de resultater, borgeren har opnået, og hvor det vurderes, om der er behov for yderligere støtte eller behandling.

Gruppebehandling har en række fordele for den enkelte deltager, som den individuelle behandling ikke kan tilbyde. Deltagerne kan genkende hinandens udfordringer, og de kan hjælpe og støtte hinanden både i bearbejdningen af problemstillinger og med at skabe løsninger. Deltagernes egne erfaringer indgår derfor som en hovedressource i gruppebehandlingen.

Samtidig med beskrivelsen af behandlingsmodellen udgives to bilag med redskaber, der kan bruges i tilrettelæggelsen og afviklingen af gruppesessionerne, nemlig dels en manual, dels en samling øvelser og handouts.

Fald i stofforbrug og stigning i trivsel

Gruppebehandlingen er blevet afprøvet og tilrettet i samarbejde med Esbjerg og Frederiksberg kommune. Evalueringen af gruppebehandlingen viser, at deltagerne har opnået positive resultater. Deltagernes stofforbrug er mindsket markant, og deres generelle trivsel er steget. Ændringerne er primært sket i perioden indtil midtvejssamtalen.

Evalueringen viser desuden en positiv sammenhæng mellem behandlingens effekt og antallet af gruppesessioner, som den enkelte møder frem til.

Evalueringen er udarbejdet af Center for Rusmiddelforskning og udgives som et tredje bilag.

Gruppebehandling til borgere med misbrug af hash eller centralstimulerende stoffer - modelbeskrivelse og tre bilag 

Senest opdateret 16-08-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her