Frivillighedskonference 2017: Meningsfulde fællesskaber

18-05-2017

Fællesskaber er et vigtigt element i at skabe forandring og social inklusion. Men hvordan skaber vi rum for nye meningsfulde fællesskaber? Det diskuteres på den nationale frivillighedskonference, der i år holdes 6. september i Odense.

Socialstyrelsen, Center for Frivilligt Socialt Arbejde og COK inviterer igen til national frivillighedskonference d. 6. september 2017. Konferencen afholdes denne gang i Odense.

Ligesom de foregående år er dette konferencesamarbejde særligt målrettet de grene af den kommunale og regionale sektor, der i stigende omfang ser og arbejder med frivillighed som et af elementerne i en fortsat udvikling af velfærdssamfundet.

At skabe fællesskaber for udsatte

Overskriften for årets konference er ”Meningsfulde fællesskaber”. Frivillighed skal ikke kun ses i et funktionelt lys, hvor frivillige bidrager til en konkret, veldefineret opgaveløsning. Samarbejdet med civilsamfundet og frivillige handler også om at skabe eller styrke fællesskaber for udsatte. 

Fællesskaber et meget vigtigt element i at skabe forandring og social inklusion. Men hvordan skabes dette rum for nye, meningsfulde fællesskaber? Hvem gør det? Gør man det sammen, på tværs af kommune, region, civilsamfund og borgere? Hvordan fastholdes den sociale værdi, og hvornår ved man egentlig, om noget er et fællesskab? Hvilke farer og barrierer er der for det frivillige engagement og for den værdi, det repræsenterer i sig selv? Det er nogle af disse spørgsmål, konferencen vil arbejde med.

Hvem kan du møde?

På årets konference kan vi blandt andet præsentere: Linda Lundgaard Andersen, professor på RUC, Johannes Andersen, lektor på Institut for Statskundskab ved Aalborg Universitet og Vibe Klarup, formand for Frivilligrådet.

Vicedirektør i Socialstyrelsen Lise Stidsen og Centerchef for Center for Frivilligt Socialt Arbejde, Laura Auken, åbner konferencen.

De seneste to år har konferencen været fuldtegnet. Så tilmeld dig allerede nu, hvis du vil være sikker på en plads.

Vi glæder os til at se dig!

Praktiske oplysninger

Pris: 1.900 kr. eks. moms. Tilmeldingsfrist: 15. juni. Du kan stadig tilmelde dig efter denne dato, hvis der er plads.

Tilmelding, program og yderligere info på COKs hjemmeside 

Senest opdateret 21-06-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her