Fokus på overgreb – temamøder til anbringelsessteder

03-04-2017

Få viden om, hvad anbringelsessteder kan gøre for at forebygge og håndtere vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Socialstyrelsen afholder fem regionale temamøder i 2017.

For at styrke indsatsen mod overgreb mod børn og unge tilbyder Socialstyrelsen gratis temamøder, som sætter fokus på området. Temamøderne henvender sig til alle typer anbringelsessteder.

Formålet er at inspirere til arbejdet med at forebygge og opspore vold og seksuelle overgreb og opkvalificere håndteringen af konkrete sager om overgreb.

Indholdet af temamøderne om overgreb

Der afholdes ét temamøde i hver region. Alle temamøderne har samme indhold, og det er gratis at deltage.

Temadagene rummer:

  • korte oplæg om temaet vold og seksuelle overgreb
  • refleksionsøvelser, der afdækker deltagernes aktuelle erfaringer og viden på området
  • information om mulighederne for at styrke indsatsen på det enkelte anbringelsessted
  • mulighed for at udveksle erfaringer og søge samarbejde med andre anbringelsessteder.

Praktiske informationer

Målgruppen for de regionale temamøder er ledere og medarbejdere fra døgninstitutioner og opholdssteder for børn og unge, samt familieplejekonsulenter og plejefamilier.

De regionale temamøder afholdes i maj-oktober, alle dage kl. 10-13.

Socialstyrelsen har også andre tilbud til udvikling af indsatsen på overgrebsområdet:

Temamøder til plejefamilier og familieplejekonsulenter

Opkvalificeringsforløb til døgninstitutioner og opholdssteder

 

 

Senest opdateret 03-04-2017

Kontakt

Lis Toft Madsen

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her