Flere lovende praksisser til behandling af overgreb

05-09-2017

Landet over findes der mange indsatser til behandling af børn og unge, der har været udsat for overgreb. Nu er der udgivet en kortlægning, der indkredser 14 lovende praksisser.

Kommuner og organisationer arbejder med en lang række forskellige praksisser for at hjælpe børn og unge, der har været udsat for vold eller seksuelle overgreb. Men hidtil har der manglet systematisk viden om disse praksisser, og hvordan de fungerer. Nu har VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (tidligere SFI) kortlagt området for Socialstyrelsen.

Den nye kortlægning identificerer 84 forskellige praksisser, hvoraf 14 vurderes at være lovende.

Praksisserne er især lovende, når det gælder faglig refleksion, forankring af teori og viden samt relationelt samarbejde. De er mindre lovende, når det gælder økonomi og dokumentation af virkning.

Indsatser for hele familien

De fleste praksisser har flere formål, dvs. at de bruges både forebyggende, opsporende, rådgivende og/eller behandlende, mens en fjerdedel af praksisserne udelukkende bruges behandlende. I flere af de særligt lovende praksisser indgår samtaler med børnene og planer for hele familien.

I Roskilde Kommune har man eksempelvis lavet sikkerhedsplaner for familier, hvor børn bliver udsat for voldelige overgreb. Sikkerhedsplanerne hjælper familierne til selv at finde løsninger, blandt andet med hjælp fra deres netværk, så volden bremses, og barnet kan blive i familien fremfor at blive anbragt uden for hjemmet.

Praksisserne er fundet hos syv udvalgte kommuner og ni organisationer. De 14 lovende praksisser er indkredset via et systematisk måleredskab.

Nordisk perspektiv

Som opfølgning og nuancering af undersøgelsens første dele er der også inddraget viden fra de øvrige nordiske lande.

Især Sverige har i de senere år udviklet og indhentet nye metoder og synes at anvende adskillige og interessante praksisser, herunder en lokal videreudvikling af Combined Parent-Child Behavioural Therapy (CPC-CBT).

Metoden retter sig både mod barnet/den unge udsat for voldelige overgreb og den/de voldsudøvende forældre og fokuserer eksplicit på at forbedre forældrekompetencer som et middel til at forhindre, at volden fortsætter.

Ud over hovedrapporten er der udgivet en pixiudgave. Begge dele er tigængelige på VIVEs hjemmeside:

Se kortlægningen om behandling af overgreb (rapport og pixiudgave) 

Læs om begrebet om lovende praksis 

Senest opdateret 05-09-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her