Få støtte til at implementere virksomme bostøttemetoder

24-08-2017

Kommunerne kan nu søge støtte til at implementere metoderne CTI (Critical Time Intervention), Social Færdighedstræning og Åben Dialog, der alle har fokus på støtte i hverdagen. Der er ansøgningsfrist 11. oktober.

Der er de seneste år opnået gode resultater med en række målrettede bostøttemetoder, hvor borgere med forskellige former for udfordringer får intensiv hjælp til at håndtere hverdagen. Der er på den baggrund afsat midler til at implementere tre af metoderne i nye kommuner, så metoderne kan komme flere til gavn.

Rådgivning, uddannelse og monitorering

Kommuner kan derfor søge om implementeringsstøtte fra Socialstyrelsen til implementering af metoderne Critical Time Intervention (CTI), Social Færdighedstræning  og Åben Dialog. Metoderne er alle afprøvet i dansk sammenhæng.

 Implementeringsstøtten består af rådgivning fra Socialstyrelsen, uddannelse af kommunens medarbejdere samt indsamling af data til støtte for den kommunale implementering.

Mulighed for dækning af initialomkostninger

Der vil i 2017 også kunne søges midler til afholdelse af en del af de omkostninger, der er forbundet med at implementere en ny metode (initialomkostninger). Disse midler skal søges via en ansøgningspulje, der offentliggøres senere på året.

Implementeringsstøtten kan søges uafhængigt af om kommunen ønsker at søge ansøgningspuljen, men det er en betingelse for at søge ansøgningspuljen, at kommunen også søger om eller modtager implementeringsstøtte fra Socialstyrelsen.

Praktiske oplysninger

Fristen for indlevering ansøgning om implementeringsstøtte er 11. oktober 2017 kl. 12.00.

Læs mere om metoderne og hvordan din kommune kan søge. 

Få mere at vide på konference i august

Den 30. august 2017 afholder Socialstyrelsen en voksenkonference. Her vil der både være information om kommunernes muligheder for at søge støtte til at de tre specifikke metoder og formidling af viden om virksomme indsatser på voksenområde generelt. Der er endnu endnu enkelte ledige pladser. 

Læs mere om voksenkonferencen 30. august 

 

 

Senest opdateret 24-08-2017

Kontakt

Andreas Benediktson
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her