Få rådgivning om en tidligere og mere effektiv indsats for børn og unge

06-09-2017

Socialstyrelsen tilbyder rådgivning til kommuner, der vil styrke den tidligere forebyggende indsats for udsatte børn og unge. Der kan nu søges om rådgivningsforløb med opstart primo 2018. Ansøgningsfrist: 7. november 2017.

Det er nu muligt at ansøge Socialstyrelsen om rådgivning i forbindelse med omlægning til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge. 

Formålet med rådgivningen er at understøtte en strategisk og helhedsorienteret omlægning af indsatsen for udsatte børn og unge.

Forløbet tilrettelægges med afsæt i den enkelte kommunes konkrete behov og vil bestå af forskellige aktiviteter, der tilsammen sætter fokus på omlægning af indsatsen på tværs af myndighed, udfører og almenområdet.

Kommunerne kan via rådgivningen få:

  • indblik i egen praksis
  • viden om centrale elementer i en helhedsorienteret omlægning
  • mulighed for at arbejde med den faglige praksis i et omlægningsperspektiv
  • mulighed for at få centrale nøgletal for udviklingen på området

Praktiske oplysninger

Der er ansøgningsfrist 7. november 2017.

Rådgivningen kan både søges af kommuner, som ønsker at omlægge til en tidligere forebyggende indsats og kommuner, som allerede er i gang.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge

Senest opdateret 06-09-2017

Kontakt

Louise Elisabeth Madsen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her