Få inspiration til en tidligere forebyggende indsats for børn og unge

19-04-2017

Mange kommuner omlægger til en tidligere forebyggende indsats på børne- og ungeområdet. Hør om erfaringerne, det tværprofessionelle samarbejdes betydning og meget mere på vores inspirationsmøder 8. maj og 12. juni. Du kan stadig nå at tilmelde dig!

Socialstyrelsen afholder igen gratis inspirationsmøder om en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats for udsatte børn og unge. Arrangementerne er for både de kommuner, som overvejer at omlægge deres indsats, og for dem, der allerede er i gang. 

Du kan stadig nå at tilmelde dig et af vores næste inspirationsmøder, der finder sted:

Den 8. maj i København. Tilmeldingsfrist: 26. april.

Den 12. juni i Aarhus. Tilmeldingsfrist: 10. maj.

De to møder har samme indhold, så man kan tilmelde sig der, hvor det passer bedst med kalender og geografi.

Kerneelementer i en tidligere indsats

Formålet med inspirationsmøderne er at formidle viden og udveksle erfaringer om kerneelementer i en helhedsorienteret omlægning af indsatsen på området for udsatte børn og unge.

Til møderne vil Socialstyrelsen fortælle nyt fra samarbejdet med Herning, Hvidovre og Haderslev. De tre kommuners arbejde med omlægning til en tidligere forebyggende indsats er beskrevet i en midtvejsevaluering. Socialstyrelsen vil præsentere resultater fra evalueringen, der har særligt fokus på implementering og mindset i forbindelse med omlægningen.

Programmet byder også på et oplæg fra Andy Højholdt, lektor ved Professionshøjskolen Metropol, som fortæller om det tværprofessionelle samarbejdes betydning for en tidlig forebyggende indsats for udsatte børn og unge. Desuden vil Mette Lausten, seniorforsker fra SFI, formidle et øjebliksbillede af anbragte børn og unges trivsel på baggrund af SFIs nye rapport.

Inspirationsmøderne henvender sig til kommunale chefer, ledere og nøglemedarbejdere på det specialiserede og almene børne- og ungeområde.

Vil du vide mere?
 

Generel information om tidligere forebyggende indsats for børn og unge 

 

Senest opdateret 20-04-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her