Få hjælp til det svære forældresamarbejde og forældrepålæg

15-06-2017

Socialstyrelsen tilbyder et dialogredskab til myndighedssagsbehandlernes arbejde med forældrepålæg. Redskabet findes - udover på dansk - på engelsk, arabisk, somalisk, tyrkisk og dari og kan derfor nemt også bruges i samarbejdet med forskellige etniske minoriteter.

Forældrepålæg er en af de indsatsmuligheder, myndighederne har, når der skal ydes særlig støtte til udsatte børn og unge og deres familier.

Er der risiko for, at et barns eller en ungs udvikling er i fare, og skyldes dette, at forældrene ikke lever op til deres forældreansvar, skal kommunen give et forældrepålæg efter servicelovens § 57a.

Et forældrepålæg er en eller flere opgaver, som forældrene pålægges for at hjælpe barnet. Kommunen kan fx stille krav om, at forældrene skal sørge for, at deres barn kommer i skole.

Dialogredskab skal motivere forældre

Socialstyrelsen har nu udviklet et dialogredskab, som sagsbehandlerene kan bruge i deres samarbejde med forældrene, når betingelserne for et forældrepålæg er til stede.

Redskabet kan anvendes i dialogen med forældrene om de pligter, muligheder og tilbud, der kan gavne barnets trivsel, og motivere forældrene til at skabe en positiv forandring for barnet.

Små film på seks forskellige sprog 

En vigtig del af det nye redskab er et filmmateriale, der kan facilitere samarbejdet mellem kommune og forældre og lægger op til en åben, positiv og konstruktiv dialog.

De små film, der behandler forskellige typiske situationer, kommunikerer til forældrene i øjenhøjde og oplyser om kommunens rolle og opgave. Alle film findes på seks forskellige sprog: dansk, engelsk, arabisk, somalisk, tyrkisk og dari.

Der er også udarbejdet en informationsskrivelse til forældrene om forældrepålæg. Den findes på de samme seks sprog.

Skabelon til mødeindkaldelse og dialogguide

Det ny redskab rummer desuden en skabelon til mødeindkaldelse og en dialogguide. Guiden er tænkt som vejledning og inspiration for de myndighedssagsbehandlere, der arbejder med organisering og afholdelse af møder om forældrepålæg.

Find det samlede dialogredskab, herunder filmene om forældrepålæg 

Senest opdateret 15-06-2017

Kontakt

Annie Gaardsted Frandsen
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her