Ekstra temadag om kompleks erhvervet hjerneskade

04-12-2017

Kom til temadag den 23. februar 2018 om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Temadagen sætter fokus på både organiseringen af indsatsen og borgerens reidentifikation efter hjerneskaden. Dagen er en opfølgning på Socialstyrelsens forløbsbeskrivelse om målgruppen.

Socialstyrelsen har tidligere afholdt en temadag om voksne med kompleks erhvervet hjerneskade. Den var der stor interesse for, og derfor tilbyder vi nu endnu en temadag med identisk indhold fredag den 23. februar 2018 i Middelfart.

Dagen er en opfølgning på udgivelsen af forløbsbeskrivelsen fra august 2016 om samme målgruppe og byder på oplæg fra både Socialstyrelsen og eksterne aktører.

Organisering og identitetsarbejde

I forløbsbeskrivelsen "Rehabilitering af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade" kommer Socialstyrelsen med konkrete anbefalinger til, hvordan man kan tilrettelægge en højt specialiseret og sammenhængende indsats til målgruppen.

Da målgruppen er lille, er der ofte fordele ved at samarbejde på tværs af kommuner og sektorer, og netop samarbejde og organisering er det ene væsentlige perspektiv, der vil være i fokus på temadagen.

En kompleks erhvervet hjerneskade kan have store konsekvenser for den ramte borgers oplevelse af sig selv. Temadagens andet hovedperspektiv vil derfor dreje sig om borgerens reidentifikation, og hvordan man som professionel kan understøtte denne proces. 

Praktiske oplysninger om temadagen

Temadagen henvender sig primær til ledere og ansatte, der arbejder med målgruppen.

Tilmeldingsfristen er fredag den 9. februar 2018. Der er et begrænset antal pladser, og derfor sker tilmeldingen efter først til mølle-princippet. Socialstyrelsen henstiller, at der maksimalt tilmeldes to deltagere fra hver kommune.

Deltagelse i temadagen er uden gebyr.

Program, tilmelding og yderligere oplysninger

Se forløbsbeskrivelsen: Rehabilitering af voksne med kompleks erhvervet hjerneskade

Læs om Socialstyrelsens generelle arbejde med forløbsbeskrivelser

Senest opdateret 04-12-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her