Den bedste indsats for børn med verbal dyspraksi

10-10-2017

Socialstyrelsen har i regi af den nationale koordinationsstruktur netop offentliggjort en ny forløbsbeskrivelse. Den beskriver, hvordan kommunerne bedst kan hjælpe børn med særlige udtalevanskeligheder gennem en højt specialiseret indsats.

En tidlig opsporing og højt specialiseret indsats til børn med verbal dyspraksi har stor betydning for barnets udvikling og er fundamentet for barnets muligheder for aktivitet og deltagelse i dagligdagen. Det rette forløb styrker inklusion i dagtilbud og skoler og dermed barnets mulighed for at indgå fællesskaber på lige fod med andre børn.

Verbal dyspraksi - en udviklingsforstyrrelse

Verbal dyspraksi er en neurologisk udviklingsforstyrrelse. Børn med verbal dyspraksi har forskellige udtalevanskeligheder, som adskiller sig fra de mest gængse talevanskeligheder hos børn, der gør, at det kan være svært at forstå, hvad de siger. Ofte skal der en langvarig indsats til for at hjælpe børnene til et forståeligt talesprog. Et barn med verbal dyspraksi har imidlertid en god prognose, hvis barnet får en målrettet indsats baseret på motoriske læringsprincipper.

Socialstyrelsen har i regi af den nationale koordinationsstrukur udsendt en ny forløbsbeskrivelse om verbal dyspraksi. Her kommer Socialstyrelsen med anbefalinger til, hvordan kommunerne både selv og i samarbejde med andre aktører kan understøtte tidlig opsporing og tilrettelægge en højt specialiseret og sammenhængende indsats til målgruppen.

Aktuel viden og praksis

Anbefalingerne i forløbsbeskrivelsen er baseret på aktuelt bedste viden og praksiserfaring på social- og undervisningsområdet.

Forløbsbeskrivelsen formidler viden og anbefalinger om:

  • Målgruppen: kendetegn hos børn med verbal dyspraksi
  • Faglige indsatser: centrale faglige indsatser, der sikrer tidlig opsporing, udvikling og inklusion af målgruppen
  • Organisering og samarbejde: hvordan faglige indsatser kan sammensættes, så forældre og børn oplever et sammenhængende og koordineret forløb
  • Økonomisk scenarieanalyse: en analyse af identificerede lønudgifter, der er forbundet med støtte til børn med verbal dyspraksi. Der er udarbejdet tre forskellige scenarier.

Den nye forløbsbeskrivelse henvender sig især til kommunale ledere, som har ansvaret for planlægning, tilrettelæggelse og implementering af indsatser til børn med verbal dyspraksi. Desuden er forløbsbeskrivelsen interessant for leverandører og ansatte, der arbejder med målgruppen, og for pårørende og interessegrupper.

Forløbsbeskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med Undervisningsministeriet samt en række faglige eksperter og interessenter, herunder KL, Danske Regioner, samt relevante bruger- og interesseorganisationer. 

Forløbsbeskrivelsen er både tilgængelig her på Socialstyrelsen.dk og på Vidensportalen.

Se forløbsbeskrivelsen om verbal dyspraksi på Socialstyrelsen.dk

Se forløbsbeskrivelsen om verbal dyspraksi på Vidensportalen

Læs mere om National koordination generelt og se de øvrige forløbsbeskrivelser

Senest opdateret 10-10-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her