Børn, der krænker andre børn

08-03-2017

Børn med seksuelt grænseoverskridende adfærd har tilsyneladende gavn af den indsats, de modtager på tre specialiserede behandlingssteder. Kommunerne er tilfredse med både udredning og behandling, men visiterer væsentligt færre børn og unge end forventet til behandlingsstederne. Det viser en ny erfaringsopsamling.

Tre landsdækkende behandlingssteder har som del af Overgrebspakken 2013-16 tilbudt udredning og behandling af børn, der krænker andre børn seksuelt eller viser bekymrende seksuel adfærd.

Nu har KORA lavet en erfaringsopsamling for Socialstyrelsen om de specialiserede behandlingssteder og deres arbejde. Erfarings-opsamlingen bygger på indsamlet data om målgruppen, behandlingsstederne og kommunerne.

Lille fremgang i trivsel

Langt de fleste klienter på de tre behandlingssteder er drenge med mange forskellige udfordringer. Størstedelen af børnene har været udsat for omsorgssvigt, to ud af tre har sociale problemer som skolefravær eller misbrug, og omkring 60 % har en psykiatrisk diagnose.

En del af de børn og unge, som har modtaget den specialiserede behandling, har fået deres trivsel målt ved en SDQ-måling før og efter deres behandlingsforløb. Resultaterne viser en lille fremgang i deres trivsel efter forløbet, hvilket indikerer, at behandlingen har en positiv virkning for børnene og de unge.

Stor tilfredshed – men få visiterede

Generelt er der stor tilfredshed i kommunerne med behandlingsstedernes indsats og kvaliteten af deres arbejde. Kommunerne kender til behandlingsstederne, og de oplever, at samarbejdet fungerer godt.

Dog giver kommunerne udtryk for, at der på sagsbehandlerniveau samt i skoler og dagtilbud er behov for mere viden om målgruppen for at styrke den tidlige opsporing. Kommunerne vurderer også, at de skal klædes bedre på til at håndtere konkrete sager og herunder også få et øget kendskab til den specialiserede udredning og behandling.

Det vurderes i erfaringsopsamlingen, at behovet for mere viden om målgruppen og opsporing kan være en del af årsagen til, at kommunerne har visiteret væsentligt færre børn og unge end forventet til behandlingsstederne.

En anden forklaring kan være, at kommunerne har egne tilbud, som de bruger i stedet. Afstanden til behandlingsstederne nævnes som den hyppigste årsag til, at behandlingsstederne fravælges, hvilket understøttes af, at kommunerne i Region Syddanmark kun i yderst begrænset omfang har anvendt de tre behandlingssteder.

Alle behandlingsstederne fortsætter arbejdet

Alle tre behandlingssteder fortsætter efter projektperiodens ophør med at tilbyde specialiseret udredning og behandling samt telefonisk rådgivning. De tre behandlingssteder er JUNO under Aarhus Kommune, SEBA under Aalborg Kommune og JanusCentret i København, som er selvejende.

For mere viden om udredning og behandlingen, se da de tre behandlingssteders hjemmesider: 

Erfaringsopsamling fra projektet om børn, der krænker andre børn

Senest opdateret 28-03-2019

Kontakt

Sidsel Rosenberg Bak
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her