Ansøgningspulje: Udvikling af lovende social praksis på børne- og ungeområdet

17-03-2017

Der er udmeldt en ansøgningspulje om styrket dokumentation af lovende social praksis i den forebyggende indsatsvifte på området for udsatte børn og unge. Der er ansøgningsfrist den 1. maj 2017.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på i alt 12,1 mio. kr. til at udvikle, metodebeskrive og dokumentere resultaterne af en tidlig og forebyggende indsats for udsatte børn og unge og deres familier.

Der skal være tale om en eksisterende indsats, som er kendetegnet ved at være en lovende social praksis. Det vil sige, at  der skal være tale om en praksis, som har stor sandsynlighed for at skabe progression for borgerne, men som endnu ikke er dokumenteret i forhold til effekt og resultater.

I løbet af projektperioden skal kommunen indgå i et tæt samarbejde med en ekstern evaluator/ forskningsinstitution og Socialstyrelsen om at udvikle, metodebeskrive og dokumentere en lovende praksis. Formålet er, at opnå viden om, hvordan kommunens praksis virker for borgerne. Der vil blandt andet skulle udarbejdes indsatsbeskrivelser og implementeringsvejledninger, ligesom der skal arbejdes med resultatdokumentation og faglig refleksion.

Mere information om udvikling og dokumentation af lovende praksis 

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er børn og unge, som befinder sig i en udsat position eller er i risiko for at komme det.

Socialstyrelsen vil i forbindelse med sagsbehandlingen af ansøgningerne udvælge praksis eller indsatser målrettet to til fire målgrupper med henblik på at sikre, at der beskrives og dokumenteres flere lovende praksis med tilnærmelsesvis samme målgruppe og målsætninger for indsatsen.

Informationsmøder

Der afholdes informationsmøder om puljen den 28. marts i Vejle og 30. marts i København.

Tilmelding og flere oplysninger om informationsmøderne:

Informationsmøde 28. marts i Vejle

Informationsmøde 30. marts i København

Der er ansøgningsfrist 1. maj 2017 kl. 12.00

Hvem kan søge?

Ansøgerkredsen er landets kommuner. Der kan evt. søges i samarbejde med sociale tilbud eller organisationer, som enten er kommunale, selvejende eller private.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge på Tilskudsportalen 

Senest opdateret 17-03-2017

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her