Ansøgningspulje: Udbredelse af behandlingsmodeller til unge med misbrug

13-03-2017

Der er udmeldt en ansøgningspulje til udbredelse af virksomme behandlingsmodeller til unge med misbrug. Ansøgningsfrist: 8. maj 2017.

Socialstyrelsen har udmeldt en ansøgningspulje på i alt 10,3 mio. kr., som kommuner kan ansøge med henblik på at udbrede behandlingsmodeller, som har vist lovende resultater i forhold til at reducere unges forbrug af rusmidler.

De tre behandlingsmodeller er:

  • U-turn udviklet af Københavns Kommune
  • U18-modellen udviklet af Aarhus Kommune 
  • Multisystemisk Terapi Substance Abuse (MST-SA) ejet af MST Danmark.

Kommuner, der modtager støtte fra ansøgningspuljen, vil få støtte fra Socialstyrelsen og en af de tre modelejere til at implementere én af behandlingsmodellerne i deres egne behandlingstilbud til unge. Støtten vil bl.a. omfatte implementeringsstøtte, uddannelse og supervision.

Det forventes, at der kan gives støtte til udbredelse af de tre behandlingsmodeller i 3-4 kommuner.

Informationsmøde

Socialstyrelsen afholder et informationsmøde, hvor interesserede kommuner kan få information omkring ansøgningspuljen og de tre behandlingsmodeller.

Informationsmødet afholdes tirsdag den 21. marts 2017 i Odense.

Tilmelding og flere oplysninger om informationsmødet

Målgruppe

Målgruppen er unge mellem 15 til 25 år, som har eller er ved at udvikle et behandlingskrævende stofmisbrug. Til målgruppen hører også den unges forældre og øvrige familie/netværk.

Ansøgningsfrist 

Der er ansøgningsfrist 8. maj 2017 kl. 12.00.

Hvem kan søge?

Ansøgningspuljen kan søges af kommuner, der har eget behandlingstilbud til unge med misbrug eller påtænker at opstarte egne behandlingstilbud til unge.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge på Tilskudsportalen

Senest opdateret 13-03-2017

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her