Annoncering: Undervisning i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel SØM

13-11-2017

Brugen af SØM skal udbredes gennem undervisning i modellen. Socialstyrelsen søger en leverandør til opgaven. Tilbudsfrist: 11. december. SØM præsenteres på fagligt informationsmøde 20. november.

Socialstyrelsen ønsker at udbrede brugen af SØM til kommuner og andre relevante aktører. Derfor annonceres efter en leverandør, der kan stå for at udvikle et koncept for og varetage undervisning i modellen.

Kort om Den Socialøkonomiske Investeringsmodel 

SØM er et beregningsværktøj i Excel til økonomiske analyser af sociale indsatser. SØM kan anvendes af alle, der ønsker mere viden om, hvordan en social indsats påvirker de offentlige kasser over en kortere eller længere tidshorisont.

Modellen er især relevant for kommuner, men også for regioner, råd, fonde og NGO’er på socialområdet. Socialstyrelsen anvender også SØM i sit arbejde med at tilvejebringe og formidle viden om virksomme indsatser og metoder.

Fra januar 2018 bliver modellen offentlig tilgængelig på Socialstyrelsen.dk.

Den annoncerede opgave

Undervisningsopgaven indeholder en række forskellige aktiviteter:

  1. Udarbejdelse af uddannelseskoncept, herunder planlægning af de praktiske rammer
  2. Udarbejdelse af fagbeskrivelser og tilrettelæggelse af undervisning for forskellige målgrupper
  3. Udarbejdelse af undervisningsmateriale inkl. cases
  4. Undervisning
  5. Evaluering af undervisning og undervisningsmateriale
  6. Tæt koordinering med Socialstyrelsen.

Praktiske oplysninger
Der er afsat 800.000 kr. ex moms pr. år i årene 2018, 2019 og 2020 til opgaven.

Der holdes et fagligt informationsmøde for alle med interesse i introduktion til modellen den 20. november kl. 12.30-15.30 i Socialstyrelsen, Edisonsvej 1, 5000 Odense C.

Yderligere oplysninger om informationsmøde om SØM 

Slides fra informationsmødet vil blive offentliggjort på denne side efter mødet.

Idet der er tale om et nyt redskab, tilbyder Socialstyrelsen leverandøren et introkursus hurtigst muligt efter kontraktindgåelse.

Frist for aflevering af tilbud er 11. december 2017 kl. 12.

Yderligere oplysninger og adgang til annonceringsmateriale  

 

Senest opdateret 13-11-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her