Annoncering: Tilbud søges på undervisning i Social Færdighedstræning

27-09-2017

Socialstyrelsen ønsker at udbrede virksomme metoder på voksenområdet. I den forbindelse søges en undervisningsudbyder til bosttøttemetoden Social Færdighedstræning. Tilbudsfristen er den 23. oktober 2017.

Socialstyrelsen annoncerer efter en leverandør, der kan stå for en uddannelsesindsats i forbindelse med udbredelsesen af metoden Social Færdighedstræning .

Udbredelsen af Social Færdighedstræning er et led i Socialstyrelsens udmøntning af planerne i Udviklings- og Investeringsprogrammet på voksenområdet for 2017. Målet med programmet er blandt andet at understøtte at kommunerne i højere grad anvender dokumenteret viden i indsatserne, og i den forbindelse er det besluttet at udbrede flere virksomme bostøttemetoder, herunder Social Færdighedstræning.

Det forventes, at min. 8 kommuner vil implementere Social Færdighedstræning i bostøtteindsatsen. fordelt på 4 kommuner i efteråret 2017 og 4 kommuner i foråret 2018.Det er sandsynligt, at der senere i 2018 tilbydes implementeringsstøtte til endnu flere kommuner.

Den annoncerede opgave

Undervisningsopgaven indeholder en række forskellige aktiviteter, som har fokus på både de kommunale medarbejdere, der skal gennemføre indsatsen overfor borgerne, og deres ledere:

  1. Forankring af metoden Social Færdighedstræning hos de kommunale ledere
  2. Udvikling af undervisningskoncept for Social Færdighedstræning i Udviklings- og Investeringsprogrammet
  3. Tilrettelæggelse af uddannelse i samarbejde med den enkelte kommune
  4. Gennemførelse af uddannelse i den enkelte kommune
  5. Koordinering med Socialstyrelsens rådgivningsteam

En samlet løsning af opgaverne forudsætter, at leverandøren samarbejder med Socialstyrelsens rådgivningsteam, så det sikres, at kommunerne implementerer Social Færdighedstræning efter intentionen.

Praktiske oplysninger

Hvis Social Færdighedstræning udbredes til 4 kommuner i 2017 og 4 kommuner primo 2018, vil den samlede økonomiske ramme være kr. 2.396.000 inkl. moms.

Tilbudsfristen er 23. oktober 2017.

Yderligere oplysninger og adgang til annonceringsmaterialet 

Senest opdateret 27-09-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her