Annoncering: Tilbud søges på undervisning i CTI-metoden

27-09-2017

Socialstyrelsen ønsker at udbrede virksomme metoder på voksenområdet. I den forbindelse søges undervisningsudbyder til bostøttemetoden Critical Time Intervention. Tilbudsfristen er den 23. oktober 2017.

Socialstyrelsen annoncerer efter en leverandør, der kan stå for en uddannelsesindsats i forbindelse med udbredelsen af metoden Critical Time Intervention (CTI).

Udbredelsen af CTI er et led i Socialstyrelsen udmøntning af planerne i Udviklings- og Investeringsprogrammet på voksenområdet for 2017. Målet med programmet er blandt andet at understøtte at kommunerne i højere grad anvender dokumenteret viden i indsatserne, og i den forbindelse er det besluttet at udbrede flere virksomme bostøttemetoder, herunder CTI.

Det forventes, at min. 4 kommuner vil implementere CTI i bostøtteindsatsen, fordelt på 2 kommuner i efteråret 2017 og 2 kommuner i foråret 2018. Det er sandsynligt, at der senere i 2018 tilbydes implementeringsstøtte til endnu flere kommuner.

Den annoncerede opgave

Undervisningsopgaven indeholder en række forskellige aktiviteter, som har fokus på både de kommunale medarbejdere, der skal gennemføre indsatsen overfor borgerne, og deres ledere:

  1. Forankring af CTI-metoden hos de kommunale ledere
  2. Tilretning af undervisningskoncept for CTI i Udviklings- og Investeringsprogrammet
  3. Tilrettelæggelse af uddannelsen i samarbejde med den enkelte kommune
  4. Gennemførelse af uddannelse i den enkelte kommune
  5. Gennemførelse af et train-the-trainer forløb for nøglemedarbejdere på tværs af de deltagende kommuner
  6. Koordinering med Socialstyrelsens rådgivningsteam

En samlet løsning af opgaverne forudsætter, at leverandøren samarbejder med Socialstyrelsens rådgivningsteam, så det sikres, at kommunerne implementerer CTI-metoden efter intentionen.

Praktiske oplysninger

Hvis CTI udbredes til 2 kommuner i 2017 og 2 kommuner primo 2018, vil den samlede økonomiske ramme være kr. 563.000 inkl. moms.

Tilbudsfristen er 23. oktober 2017

Yderligere oplysninger og adgang til annonceringsmaterialet 

Senest opdateret 27-09-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her