Annoncering: Tilbud søges på undervisning i Åben Dialog

27-09-2017

Socialstyrelsen ønsker at udbrede virksomme metoder på voksenområdet. I den forbindelse søges undervisningsudbyder til bostøttemetoden Åben Dialog. Tilbudsfristen er den 23. oktober 2017.

Socialstyrelsen annoncerer efter en leverandør, der kan stå for en uddannelsesindsats i forbindelse med udbredelsen af metoden Åben Dialog.

Udbredelsen af Åben Dialog er et led i Socialstyrelsens udmøntning af planerne i Udviklings- og Investeringsprogrammet på voksenområdet for 2017. Målet med programmet er blandt andet at understøtte, at kommunerne i højere grad anvender dokumenteret viden i indsatserne, og i den forbindelse er det besluttet at udbrede flere virksomme bostøttemetoder, herunder Åben Dialog.

Det forventes, at min. 8 kommuner vil implementere Åben Dialog i bostøtteindsatsen. fordelt på 4 kommuner i efteråret 2017 og 4 kommuner i foråret 2018. Det er sandsynligt, at der senere i 2018 tilbydes implementeringsstøtte til endnu flere kommuner.

Den annoncerede opgave

Undervisningsopgaven indeholder en række forskellige aktiviteter, som har fokus på både de kommunale medarbejdere, der skal gennemføre indsatsen overfor borgerne, og deres ledere:

  • Forankring af Åben Dialog-tankegangen hos de kommunale ledere
  • Udvikling af undervisningskoncept for Åben Dialog i Udviklings- og Investeringsprogrammet
  • Tilrettelæggelse af uddannelsen i samarbejde med den enkelte kommune
  • Gennemførelse af uddannelse hos den enkelte kommune
  • Koordinering med Socialstyrelsens rådgivningsteam

En samlet løsning af opgaverne forudsætter, at leverandøren samarbejder med Socialstyrelsens rådgivningsteam, så det sikres, at kommunerne implementerer Åben Dialog efter intentionen.

Praktiske oplysninger

Hvis Åben Dialog udbredes til 4 kommuner i 2017 og 4 kommuner primo 2018, vil den samlede økonomiske ramme være kr. 2.396.000 inkl. moms.

Tilbudsfristen er 23. oktober 2017.

Yderligere oplysninger og adgang til annonceringsmaterialet

Senest opdateret 27-09-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her