Årsstatistikken 2016: Kvinder og børn på krisecenter

20-12-2017

Socialstyrelsen har netop udgivet årsstatistikken for kvindekrisecentrene. Se de nye tal om kvinder og børn, der har opholdt sig på et krisecenter i 2016.

Hvert år flytter kvinder, som har været udsat for vold, ind på landets kvindekrisecentre, ofte sammen med deres børn. Nu foreligger årsstatistikken om aktiviteterne på krisecentrene i 2016.

Ophold, henvendelser og belægningsprocent

I 2016 er 1.770 kvinder og 1.943 børn fraflyttet et af landets krisecentre.

I 2016 modtog krisecentrene 12.673 henvendelser. Henvendelserne kommer både fra fagpersoner, de voldsudsatte selv og deres pårørende.

59 procent af henvendelserne i 2016 drejede sig om forespørgsel på en ledig plads. I 39 procent af tilfældene var svaret positivt.  

For 2016 er den gennemsnitlige belægningsprocent for alle landets krisecentre 93.

Kvinder og børn med gentagne ophold

Nogle kvinder og deres børn har mere end ét krisecenterophold i løbet af deres liv. I 2016 udgjorde den andel 31 procent for kvinder og 21 procent for børn i 2016.

Kvinder, der har gentagne ophold i deres liv, er på nogle områder mindre ressourcestærke end de øvrige kvinder. Der er flere af kvinderne med gentagne ophold, der er uden for arbejdsmarkedet. Der er flere, som har mindre end ti års skolegang, og de har været udsat for vold i længere tid i deres voksenliv.

PTSD symptomer

44 procent af kvinderne har oplevede symptomer på PTSD (posttraumatisk belastningsreaktion). I 2016 blev kvinderne spurgt om, hvilke psykiske symptomer de oplever i deres hverdag som følge af volden.  . Kvinderne er fx blevet spurgt om, i hvilken grad de oplever at have gentagne, forstyrrende erindringer, tanker eller forestillinger om den vold, de har været udsat for.

Socialstyrelsen har udarbejdet statistikken på baggrund af krisecentrenes registreringer. 

Se årsstatistikken 2016 om kvinder og børn på krisecenter

Læs generelt om vold i nære relationer

 

Senest opdateret 20-12-2017

Kontakt

Lise Barlach
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her