Årsstatistik om overgreb mod børn

21-06-2017

Børnehusene modtager flere sager om mistanke eller viden om overgreb mod et barn. Det viser årsstatistikken om de danske børnehuse 2016.

I børnehusene mødes involverede myndigheder og giver en samlet, kvalificeret og skånsom indsats i sager om vold og seksuelle overgreb mod børn.

Årsstatistikken om de danske børnehuse 2016 viser antallet af sager i børnehusene, oplysninger om de børn, der kommer i et børnehus og oplysninger om det tværsektorielle samarbejde.

Hovedresultater for børnehusene

Blandt hovedresultaterne i årsstatistikken for 2016 er:

    • På landsplan er der en fortsat stigning i antallet af børnehussager og konsultative henvendelser til børnehusene. Fra 2015 til 2016 er antallet af børnehussager steget med 20 procent, og antallet af konsultative henvendelser er steget med 33 procent.

    • Årsstatistikken viser antallet af børnehussager per 1.000 børn på 0 til og med 17 år på kommune- og regionsniveau. Årsstatistikken viser, at der fortsat er regionale og kommunale forskelle i anvendelsen af børnehusene. Region Nord har i 2016 1,8 børnehussag per 1.000 børn, mens tallet i Region Syd er 1,7. Børnehus Hovedstaden, Børnehus Sjælland og Børnehus Midt har 0,9 sag per 1.000 børn.
  • I sager om drenge handler det oftest om voldelige overgreb. I sager om piger er der en nogenlunde lige fordeling mellem voldelige og om seksuelle overgreb. Som i 2015 ses der også for 2016 en overvægt af sager, der omhandler voldlige overgreb i de danske børnehuse.

  • Det tværsektorielle samarbejde i børnehusene er fortsat under udvikling. Samarbejdet foregår ofte på et sagssamråd, hvor sektorerne koordinerer deres indsatser overfor barnet. I 2016 blev der i 99 procent af børnehussagerne på landsplan afholdt mindst ét sagssamråd. Til sammenligning blev der afholdt sagssamråd i 90 procent i børnehussagerne i 2015.

  • Generelt deltager kommunerne i de koordinerende sagssamråd, hvilket er uændret fra 2015. Samlet set er sygehusvæsenets deltagelse på koordinerede sagssamråd også uændret fra 2015, mens der er sket et fald i politiets deltagelse i koordinerende sagssamråd fra 2015 til 2016. Der er regionale forskelle i sektorernes deltagelse i koordinerende sagsamråd.

Om børnehusene i Danmark

Det er lovpligtigt for kommunerne at benytte et børnehus som et led i den børnefaglige undersøgelse i sager, hvor der er enten mistanke eller viden om, at et barn eller en ung fra 0 til og med 17 år har været udsat for overgreb, og hvor det er relevant for kommunen at inddrage sygehusvæsenet eller politiet. Lovgivningen om børnehuse trådte i kraft i oktober 2013.

Årsstatistikken skal bidrage med viden om børnehusenes arbejde og overgreb mod børn og unge i Danmark. Socialstyrelsen offentliggør statistik om børnehusene én gang årligt.

Årsstatistik 2016 for børnehusene 

Læs mere om børnehusene generelt

Senest opdateret 21-06-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her