Årets Dagtilbud skal kåres

01-09-2017

Med Dagtilbudsprisen sætter Børne- og Socialministeriet, Socialstyrelsen, BUPL og FOA fokus på det pædagogiske personales vigtige arbejde. Der åbnes for indstillinger til prisen i dag 1. september. Alle kan indstille et dagtilbud til prisen ”Årets Dagtilbud”.

Hver dag gør pædagogisk personale over hele landet en kæmpe indsats for at skabe gode rammer for børns trivsel, udvikling og læring. Det er en indsats, der har afgørende betydning for børnene. Ikke bare i deres dagligdag her og nu, men også for deres liv på længere sigt.  

Med Dagtilbudsprisen ønsker Børne- og Socialministeriet, Socialstyrelsen, BUPL og FOA at fejre og anerkende det pædagogiske personales store og vigtige arbejde. Prisen tildeles en daginstitution eller dagplejer, som har udmærket sig inden for årets tema, der denne gang er ”Pædagogiske læringsmiljøer med inddragelse af børneperspektiv”

Se nærmere beskrivelse af temaet for ”Årets Dagtilbud 2017” og tilgå indstillings- og vejledningsmaterialet

Dagtilbudsprisen er samtidig en anledning til at fejre det gode pædagogiske arbejde bredt set og vil derfor også sætte fokus på de gode eksempler fra de indstillede daginstitutioner og dagplejere.

Praktiske oplysninger

Der er åbent for indstillinger fra i dag 1. september til 29. september 2017.  Prisen uddeles i slutningen af året, og gode eksempler fra både vinderen og andre daginstitutioner og dagplejere vil blive videreformidlet til inspiration for alle.

Alle kan indstille et dagtilbud (dagpleje eller daginstitution) til Årets Dagtilbud, f.eks. forældre, personale, ledere eller andre, der har tilknytning eller kendskab til dagtilbuddet.

Tilføjelse pr. 3. oktober: Fristen er forlænget til d. 25. oktober.

Senest opdateret 03-10-2017

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her