Voksne med udviklingshæmning - et nyt tema på Vidensportalen

10-06-2016

Funktionsniveauet for den enkelte voksne med udviklingshæmning kan variere meget. Se det nye tema på Vidensportalen om udviklingshæmning og læs om neuropædagogik og anerkendende pædagogik - to indsatser, som kan tilpasses den enkelte borgers behov.

Udviklingshæmning er en bred målgruppe. Funktionsniveauet for hver enkelt person kan variere meget, og derfor har personer med udviklingshæmning behov for at blive stimuleret, udfordret og støttet på en måde, som passer til den enkeltes funktionsniveau og personlighed.

Vidensportalens nye tema om voksne med udviklingshæmning præsenterer baggrundsviden om målgruppen. Du kan også læse om anerkendende pædagogik og neuropædagogik, som anvendes i stort omfang på danske botilbud. Begge indsatser kan tilpasses efter den enkelte borgers behov og funktionsniveau.

Tema på Vidensportalen om voksne med udviklingshæmning 

Anerkendende pædagogik og KRAP

Anerkendende pædagogik bruges i mange danske botilbud som overordnet tilgang til arbejdet med voksne med udviklingshæmning. Anerkendende pædagogik handler om at kunne sætte sig i borgerens sted og se verden ud fra borgerens perspektiv.

Vidensportalens artikel om anerkendende pædagogik præsenterer det integrerede socialpædagogiske koncept Kognitiv, Ressourcefokuseret og Anerkendende Pædagogik (KRAP.)  KRAP er udviklet med udgangspunkt i praksis. Konceptet tager afsæt i kognitive teorier med en anerkendende tilgang og en række let anvendelige værktøjer, som har til formål at skabe forståelse for borgerens situation, udgangspunkt og mulige udvikling.

Artikel på Vidensportalen om  KRAP og anerkendende pædagogik

Neuropædagogik

Neuropædagogik er en tværvidenskabelig disciplin. Den bygger både på pædagogik og de kognitive videnskaber om hjernens funktioner og funktionsnedsættelsens betydning for den enkelte.

Neuropædagogik er en forståelsesramme for den faglige og individuelle indsats til personer med neuropsykologiske vanskeligheder. 

Artikel på Vidensportalen om neuropædagogik

Oversigt over de samlede handicaptemaer på Vidensportalen

Senest opdateret 10-06-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her