Vær med til at afprøve to metoder til støtte af udsatte børns læring i folkeskolen

07-10-2016

Ansøgningspuljerne til at afprøve de skoleunderstøttende metoder ”Klub Penalhus” og ”Makkerlæsning” vil blive genudmeldt. Socialstyrelsen inviterer derfor alle interesserede til informationsmøde om metoderne 26. oktober 2016 i Odense.

Socialstyrelsen genudmelder snarest ansøgningspuljer til at afprøve metoderne ”Klub Penalhus” og ”Makkerlæsning” i Danmark.

Metoderne har til formål at understøtte udsatte børns læsning, læring og trivsel, og de skal i peroden 2016-18 afprøves i Danmark med anbragte og udsatte børn i folkeskolens 3. og 5.klasse.

Socialstyrelsen inviterer i den forbindelse alle interesserede kommuner til et informationsmøde i Odense den 26. oktober 2016 kl. 13-15.30. Her kan man høre om metoderne, afprøvningsprojekternes formål og aktiviteter samt ansøgningsprocessen. Der vil også blive mulighed for at tale med vores underleverandør Als Research.

Om metoderne 

”Makkerlæsning” er en simpel og lettilgængelig læsetræningsmetode, hvor barnet læser med en makker i en periode på 16 uger. Metoden udviklet og afprøvet i England og Sverige under navnet Paired Reading.

”Klub Penalhus” er et skoleunderstøttende tilbud, hvor barnet får tilsendt bogpakker med særligt udvalgte materialer i dansk og matematik direkte til barnets bopæl. Metoden er udviklet og afprøvet i England under navnet Letterbox Club.

Begge metoder har vist positive resultater i forhold til udsatte børns læring i skolen.

Metoderne skal afprøves i Danmark i perioden 2016-18 som en del af initiativet ”Styrket faglighed for udsatte børn i folkeskolen”. Afprøvningen foregår i et samarbejde mellem Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling og Social-og Indenrigsministeriet.

Målgruppe

Målgruppen for afprøvningsprojektet er børn på 3. og 5. klassetrin, som enten er anbragt i plejefamilier, på opholdssteder eller døgninstitutioner, eller som modtager en forebyggende foranstaltning efter Servicelovens § 52. Børn på specialskoler, interne skoler mv. er dermed ikke omfattet af afprøvningen. 

Begge metoder kan dog bruges af en bredere målgruppe af børn på 1.-7. klassetrin.

Yderligere information

Tilmelding og yderligere information om informationsmøde 26. oktober 

Du kan finde yderligere information om ”Makkerlæsning” og ”Klub Penalhus” på Socialstyrelsens hjemmeside: 

Projektbeskrivelse for "Makkerlæsning"

Projektbeskrivelse for "Klub Penalhus"

 

Senest opdateret 07-10-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her