Vær med i projekt om netværksinddragende metoder

04-02-2016

Ønsker jeres kommune at arbejde systematisk med netværksinddragende metoder? Kom til informationsmøde i marts og hør nærmere om udbredelse af Familierådslagning, Signs og Safety og 'Det inddragende netværksmøde'.

Socialstyrelsen inviterer til informationsmøder om deltagelse i projektet "Netværksinddragende metoder". Som led i projektet vil Socialstyrelsen understøtte implementeringen af metoderne Familierådslagning, Signs of Safety og 'Det inddragende netværksmøde' i den enkelte projektkommune.

Styrkelse af familieplejeområdet

Metoderne understøtter arbejdet med indsatstrappetænkningen, hvor der er fokus på den tidlige forebyggende indsats. Indsatserne tilrettelægges, så det enkelte barn så vidt mulig bevarer tilknytningen til et almindeligt hverdagslivsmiljø – herunder familie, skole, fritidsinteresser, venner og netværk.

Projektperioden løber frem til 2018. Der kan deltage 13 kommuner.

Se projektbeskrivelsen om udbredelse af netværksinddragende metoder

Praktisk information om møderne

Der afholdes informationsmøder i Køge, Vejle, Herning og Aalborg. Møderne har samme indhold.

På informationsmøderne vil der være oplæg om metoderne og information om projektet og kriterier for deltagelse samt indhold i praksiskurserne. Møderne holdes i marts måned 2016 og finder sted kl. 12:30-15:30.

Det er gratis at deltage.

Faglige ledere, afdelingsledere, fag- og udviklingskonsulenter, koordinatorer m.v. kan deltage; max. 3 medarbejdere pr. kommune.

 

Senest opdateret 20-12-2016

Kontakt

Maria Aksglæde Dellgren
Faglig konsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her