Udmøntning af EU-pulje til de mest udsatte hjemløse

08-07-2016

Socialstyrelsen har udmøntet det danske program, der skal sikre de mest udsatte hjemløse personer en mere stabil, sund og tryg tilværelse. Midlerne kommer fra Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede og fra dansk medfinansiering.

I januar 2014 blev Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede (FEAD) lanceret med det overordnede formål at bekæmpe fattigdom. Den europæiske fond skal i dansk kontekst medvirke til bekæmpelse af fattigdom og hjemløshed og dermed styrke social inklusion blandt de mest socialt udsatte personer i Danmark. Midlerne til fonden stammer fra Den Europæiske Socialfond og fra dansk medfinansiering 

Det danske program udmøntes gennem to ansøgningspuljer i henholdsvis 2016 og 2019. Socialstyrelsen har nu udmøntet første ansøgningspulje. Ansøgningspuljen skal gennem støtte til opsøgende indsatser, sociale indsatser og rådgivning sikre de mest udsatte hjemløse personer en mere stabil, sund og tryg tilværelse med bedre mulighed for at anvende eksisterende sociale tilbud med henblik på varige forbedringer af deres livsituation.

På den baggrund modtager følgende to projekter støtte fra ansøgningspuljen svarende til i alt 13,3 mio. kr.:

  • Projekt ”Opsøgende arbejde og støtte til de dårligst stillede hjemløse gadesovere via Café UDENFOR og via projekt Locker room" af Fonden Projekt UDENFOR.
  • Projekt ”Hjemløse sårbare EU-migranter” af Kirkens Korshær. 
Det forventes, at anden ansøgningsrunde vil blive udmeldt i 2019.
Senest opdateret 16-08-2016

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her