Udbud på vej: National enhed mod vold i nære relationer

15-12-2016

Forhåndsannoncering: Der skal etableres en national enhed mod vold i nære relationer. Socialstyrelsen forventer at sende opgaven i udbud primo februar.

Som en del af satspuljeaftalen fra 2017 er der afsat midler til en national enhed mod vold i nære relationer. Den nationale enhed skal:

  • Drive den nationale hotline og juridiske rådgivning til voldsudsatte kvinder og mænd mv.
  • Stå for vidensindsamling og formidling om vold i nære relationer til relevante aktører på voldsområdet
  • Drive efterværnsaktiviteter med psykologhjælp i form af sociale netværk til voldsudsatte og deres børn
  • Drive en central oversigt over pladser på krisecentre

Opgaven skal sendes i udbud. Udbuddet forventes offentliggjort primo februar 2016. Efter offentliggørelsen har tilbudsgivere cirka 30 dage til at indsende tilbud. Opgaven kan løses af et konsortium af leverandører eller af en enkelt leverandør.

Informationsmøde 24. januar

Den 24. januar 2017 kl. 13-15 vil der blive afholdt et informationsmøde hos Socialstyrelsen i København på Landemærket 9. Formålet med mødet er at give information om, hvad man som tilbudsgiver generelt skal være særligt opmærksom på, når man skriver et tilbud. Tilmelding til informationsmødet sker ved at skrive en mail til fuldmægtig Claudia Strasser,

Tilmeldingsfristen til mødet er den 20. januar 2017.

Referat af informationsmødet offentliggøres på Socialstyrelsens hjemmeside efter mødet.

Senest opdateret 15-12-2016

Kontakt

Claudia Strasser
Specialkonsulent

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her