Udbud: Kompetenceudvikling i behandling af misbrug blandt unge

12-10-2016

Unge med misbrug skal tilbydes behandling, der er baseret på elementer fra modellerne U-turn og U18. Socialstyrelsen udbyder opgaven med at etablere kompetenceudviklingsforløb i disse elementer. Tilbudsfristen er 21. november 2016.

Satspuljepartierne har i 2015 afsat midler til at styrke indsatsen over for unge, der har et misbrug, ved at udbrede virksomme behandlingsmodeller.

Som en del af dette initiativ skal unge tilbydes behandling, der er baseret på elementer fra modellerne U-turn og U18. Der skal derfor etableres kompetenceudviklingsforløb i disse elementer. Socialstyrelsen udbyder opgaven.

U18 er udviklet af Aarhus Kommune, og U-turn er udviklet af Københavns Kommune. Socialstyrelsen har udvalgt de delelementer, der skal undervises i: 

 • Anonym rådgivning - U-turn
 • Daggrupper - U-turn
 • Forældrekurser - U-turn
 • Udredning - U18
 • Individuel behandling - U18

Den udbudte opgave

Opgaven består af 6 delopgaver. 

 • Delopgave A: Udvikling af kompetenceudviklingsforløb i delelementer af U-turn og U18
 • Delopgave B: Markedsføring af kompetenceudviklingsforløbene
 • Delopgave C: Administration af kompetenceudviklingsforløbene
 • Delopgave D: Gennemførelse af kompetenceudviklingsforløbene
 • Delopgave E: Udvikling og gennemførelse af implementeringsstøtte
 • Delopgave F: Udarbejdelse af en erfaringsopsamling

Praktiske oplysninger

Beløbsrammen er på 7.500.000 kr. ekskl. moms. Projektperioden løber fra december 2016 til december 2019.

Der er frist for afgivelse af tilbud 21. november 2016 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger og adgang til udbudsmateriale

Senest opdateret 12-10-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her