Udbud: Individuelle indsatser til forældre til børn med ADHD

06-04-2016

Der skal udbredes individuelle, veldokumenterede træningsforløb til forældre, der har børn med ADHD eller lignende vanskeligheder. Socialstyrelsen udbyder opgaven.

Forskning peger på, at forældretræning kan bidrage til en positiv forandring for børn og unge, der har ADHD eller tilsvarende vanskeligheder.

Der skal derfor udbredes indsatser, så 25 familier med børn og unge i alderen 3-23 år gennemfører et individuelt træningsforløb. Socialstyrelsen sender opgaven i udbud.

Formålet med initiativet er øget trivsel og mestring i familierne. Initiativet skal forebygge, at problemer i familien vokser sig større og understøtte, at børn og unge får lettere ved at gennemføre en uddannelse og komme i beskæftigelse og ikke får brug for omkostningstunge og indgribende indsatser.

Indsatserne kan være udviklet nationalt eller internationalt og skal være veldokumenterede.

Individuelle indsatser kan både findes i kommunalt og regionalt regi samt i organisationer i civilsamfundet.

Den udbudte opgave

Opgaven består i: 

  • at uddanne relevante personer, der skal arbejde med indsatserne
  • at rekruttere familier til forældretræning
  • at udføre forældretræningsprogrammet
  • at beskrive hvordan familier kan visiteres til træningsprogrammet

Opgavens beløbsramme er 1.880.000 kr. ekskl. moms. Projektperioden løber fra maj 2016 til november 2017, hvor der bl.a. afsluttes med en konference for kommunerne.

Ansøgningsfrist: 2. maj 2016 kl. 12.

Yderligere oplysninger og adgang til udbudsmaterialet

Senest opdateret 06-04-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her