Udbud: Evaluering af ”Udbredelse af Housing First på hjemløseområdet”

22-09-2016

Housing First, der har været det grundlæggende princip i arbejdet på hjemløseområdet siden den nationale hjemløsestrategi, skal udbredes yderligere. Socialstyrelsen udbyder opgaven med at evaluere den videre udbredelse og implementering i flere kommuner. Tilbudsfristen er 3. november 2016.

Socialstyrelsen udbyder opgaven med at evaluere initiativet "Udbredelse af Housing First på hjemløseområdet".

Der er gode erfaringer med Housing First-princippet fra tidligere og nuværende initiativer på hjemløseområdet, bl.a. den nationale hjemløsestrategi. Satspuljepartierne har i 2016 afsat midler til at styrke indsatsen over for hjemløse borgere i Danmark ved at udbrede Housing First til endnu flere kommuner.

Socialstyrelsen understøtter den yderligere udbredelse gennem forskellige implementeringsunderstøttende aktiviteter.

Den udbudte opgave

Selve evalueringsopgaven består af tre delopgaver:

  • Løbende vidensopsamling og analyse til Socialstyrelsens, kommuners og boformers arbejde med Housing First.
  • Evaluering af implementeringen af Housing First og de organisatoriske resultater i deltagende kommuner og § 110 boformer.
  • Evaluering af de borgerrettede resultater af implementeringen af Housing First og bostøttemetoderne.

Praktiske oplysninger

Beløbsrammen er på 2.500.000 kr. ekskl. moms. Projektperioden løber fra januar 2017 til december 2019.

Der er frist for afgivelse af tilbud den 3. november 2016 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger og adgang til udbudsmateriale

Senest opdateret 22-09-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her