Udbud: Dokumentation af lovende praksis på børne- og ungeområdet

25-11-2016

Et nyt initiativ skal dokumentere nogle af kommunernes lovende sociale praksisser på børne- og ungeområdet. Socialstyrelsen udbyder opgaven med at processtøtte og evaluere projektet. Tilbudsfristen er 22. december 2016.

Som led i aftalen om satspuljen for 2016 blev der afsat midler til en pulje, som kan søges af kommuner, der ønsker at kvalificere og dokumentere en indsats, som de har god erfaring med på børne- og ungeområdet.

Opgaven, som Socialstyrelsen nu udbyder, handler om at tilrettelægge processen med at kvalificere de udvalgte praksisser. Praksisserne skal desuden beskrives og evalueres med henblik på at gøre dem overførbare, hvis de viser sig virksomme.

Den udbudte opgave

Opgaven består i:  

  1. At kvalificere de lovende praksisser i samarbejde med de udvalgte kommuner og udarbejde indsatsbeskrivelser.
  2. At evaluere de lovende praksisser og understøtte kommunernes dokumentationsarbejde i forbindelse med projektet, herunder også den digitale indberetning.
  3. At udarbejde implementeringsguides for hver af indsatserne og formidle resultaterne fra projektet.

Som en del af udbuddet skal der desuden udarbejdes et undervisningsmateriale i form af en option, som Socialstyrelsen senere vil beslutte, om man ønsker at benytte sig af. Undervisningsmaterialet skal kunne bruges til udbredelsen af de sociale praksisser, der viser sig at have gode resultater.

Praktiske oplysninger

Opgaven udbydes som et EU-udbud, og beløbsrammen er på 7.200.000 kr. ekskl. moms, heraf er 0,4 mio. kr. ex moms afsat til optionen. Projektperioden løber fra februar 2017 til december 2019.

Der er frist for afgivelse af tilbud 22. december 2016 kl. 12.00.

Yderligere oplysninger og adgang til udbudsmaterialet

Senest opdateret 25-11-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her