Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål

22-03-2016

Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål er udmeldt. Der kan søges støtte til projekter, hvor den frivillige arbejdskraft er et væsentligt element i indsatsen. Ansøgningsfrist: 19. april.

Socialstyrelsen har udmeldt Tips- og Lottopuljen til særlige sociale formål. Puljen er på 13,7 mio. kr. Formålet med ansøgningspuljen er at styrke den samlede sociale indsats ved at støtte projekter, der styrker den frivillige ulønnede indsats og forebygger og afhjælper sociale problemer. 

Det forventes, at projekterne sætter fokus på at skabe forandring for målgrupperne gennem frivilligt arbejde. Det kan fx være støtte til forskellige former for netværksdannelse, der giver målgruppen bedre livsbetingelser.

Der kan søges støtte til projekter, hvor den frivillige ulønnede arbejdskraft er et væsentligt element i indsatsen. Konkret kan der søges til følgende projekttyper:

  • Krisecentre
  • Brugerorganisering indenfor sindslidende-, misbrugs- og hjemløseområdet
  • Ferieformål
  • Sociale aktiviteter i boligområder
  • Målrettede projekter i sygdomsforeninger
  • Projekter, der indebærer nyudvikling af frivilligt socialt arbejde

Målgruppe

Målgruppen for projekterne er mennesker med sociale problemstillinger eller mennesker i en svær livssituation. 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 19. april 2016.

Hvem kan søge?

Organisationer, foreninger, grupper og enkeltpersoner.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge via Tilskudsportalen

Senest opdateret 22-03-2016

Kontakt

Center for Økonomi og Tilskudsadministration

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her