Tips- og lottopuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer

26-05-2016

Tips- og lottopuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer er udmeldt. Ansøgningsfristen er den 2. august 2016.

Socialstyrelsen har udmeldt tips- og lottopuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationers drift. Ansøgningspuljen er på 49,9 mio. kr. 

Den sociale indsats skal være organisationens hovedformål eller udgøre en væsentlig del af organisationens aktiviteter. Det kan blandt andet være et formål eller en aktivitet, der retter sig mod problemer i forbindelse med forsørgelse, omsorg eller social integration. Der kan både være tale om konkrete problemer og om forebyggelse.

For at modtage støtte fra ansøgningspuljen skal organisationen opfylde en række objektive kriterier. Støtten bliver fordelt ud fra en fordelingsnøgle baseret på organisationernes omsætning og størrelse af privat indsamlede midler i det senest afsluttede regnskabsår.

Målgruppe

Ansøgningspuljens målgruppe er borgere i Danmark.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 2. august 2016.

Hvem kan søge?

Landsdækkende frivillige sociale organisationer.

Ansøgere skal være opmærksomme på, at der skal anvendes en NemID-medarbejdersignatur ved oprettelse og indsendelse af ansøgninger.

Yderligere oplysninger og adgang til at søge på Tilskudsportalen
 

Senest opdateret 26-05-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her