Tilbud til børn og voksne der stammer

23-06-2016

Hvilke indsatser og metoder bruger kommunerne i dag i arbejdet med børn og voksne, der stammer? Og dækker hjælpen behovet? Socialstyrelsen har lavet en kortlægning af kommunernes tilbud på stammeområdet.

Kommunerne har myndighedsansvaret for tilbud til børn og voksne, der stammer. De senere år er der sket flere ændringer på området lovgivnings- og indsatsmæssigt, og der er store variationer i, hvordan opgaven håndteres i de enkelte kommuner.

For at få et overblik har Socialstyrelsen nu kortlagt området og de tilbud, der findes. Kortlægningen har primært fokus på udredning af stammen, typer af indsatser og metoder, og om indsatsen dækker de behov, som det enkelte barn eller voksne har.

Hovedresultater af kortlægningen

Kortlægningen viser, at på børneområdet bruger de fleste fagpersoner et systematisk, struktureret og dokumenterbart vurderingsskema til udredningen. På voksenområdet drejer det sig om ca. en tredjedel af fagpersonerne.

Langt de fleste fagpersoner, der arbejder med stammen hos børn, yder vejledning/rådgivning til forældre og/eller pædagogisk personale/lærere. En stor procentdel tilbyder også en direkte logopædisk indsats. På voksenområdet tilbyder alle en logopædisk indsats enten i form af individuel behandling eller et gruppetilbud. Cirka halvdelen tilbyder også psykologhjælp. 

Mange anvender specifikke stammebehandlingsmetoder, som de bruger enten elementer af eller i deres helhed. Der er også nogle, der henter inspiration i flere metoder, som de kombinerer elementer af på forskellig vis, alt efter behovet hos den, der stammer.

Dækningen af behovet for stammebehandling

De fleste fagpersoner vurderer, at deres indsats i nogen eller høj grad dækker behovene hos de børn og voksne, de har i behandling. Men nogle mener, at det, de kan tilbyde, ikke dækker det behov, der er. Det gælder både med hensyn til type af indsats og valg af metode. På den baggrund mener nogle af fagpersonerne, at der er behov for at udvikle nye indsatser og metoder til behandling af stammen, især med henblik på mere målrettede tilbud til børn og voksne, der stammer.

Kortlægningen er lavet som en spørgeskemaundersøgelse blandt fagprofessionelle i netværket for stammen og løbsk tale. Spørgeskemaet er besvaret af 101 ud af 191 fagprofessionelle i netværket, hvilket giver en svarprocent på 53. Det er primært fagprofessionelle, der arbejder med børn, der deltager i netværket.

Kortlægning af tilbud til mennesker der stammer]

Senest opdateret 23-06-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her