Temaeftermiddage om rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser

19-04-2016

Arbejder du med børn, unge eller voksne med svære spiseforstyrrelser? Socialstyrelsen har udgivet nationale retningslinjer for rehabilitering til målgruppen. Deltag i en temadag her i foråret og hør, hvordan I kan bruge retningslinjerne i jeres indsats.

I november 2015 udgav Socialstyrelsen "Nationale retningslinjer for rehabilitering til borgere med svære spiseforstyrrelser."

Retningslinjerne anviser, hvordan man kan sikre en høj faglig kvalitet i tilrettelæggelsen og gennemførelsen af rehabilitering til børn, unge og voksne, der har svære spiseforstyrrelser. 

Introduktion til retningslinjerne og anbefalinger

Nu afholdes en række temaeftermiddage om de nationale retningslinjer, og hvordan man kan bruge dem til at hjælpe borgere i målgruppen. På disse formidlingsmøder vil Socialstyrelsen introducere retningslinjerne og komme med en række centrale anbefalinger om bl.a.:

  • kerneelementer i forløb for borgere med svære spiseforstyrrelser
  • relevante indsatsområder og metoder, der virker
  • koordination og samarbejde på tværs af fagprofessionelle aktører

Fagpersoner fra de to socialpsykiatriske tilbud Skiftesporet og Holmstrupgård vil desuden fortælle om deres erfaringer med børn og unge med svære spiseforstyrrelser, herunder udviklingen af indsatsen "Familier og spiseforstyrrelser". Endelig vil en borger fortælle om sin oplevelse af at leve med en spiseforstyrrelse.

Møder i Odense, København og Vejle

Formidlingsmøderne bliver afholdt 24. maj i Odense, 26. maj i København og 1. juni i Vejle, alle dage kl. 13.00--15.30.

Formidlingsmøderne henvender sig til beslutningstagere, ledere og medarbejdere, som er ansvarlige for henholdsvis at planlægge og yde rehabiliterende indsatser og tilbud til borgere med svære spiseforstyrrelser.

Se de nationale retningslinjer for borgere med svære spiseforstyrrelser

Senest opdateret 20-12-2016

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her