Temadag: Problemskabende ungegrupperinger i Nordjylland

14-11-2016

Kom til temadag mandag d. 12. december 2016 i Aalborg om problemskabende ungegrupperinger og forebyggelse af bander. Temadagen er én af flere regionale temadage, som Socialstyrelsen afholder i 2016-17.

Socialstyrelsen afholder en regional temadag om problemskabende ungegrupperinger i Nordjylland.

Dagen afholdes mandag d. 12. december 2016 kl. 08.30 – 15.00 på Scandic Hotel, Aalborg Øst.

Formålet med temadagen er at give deltagerne inspiration til indsatser, der er målrettet problemskabende ungegrupperinger, og mulighed for at udveksle erfaringer og danne netværk på tværs af kommunegrænserne i regionen.

Lokale indsatser mod bandemiljøet

Oplæggene vil handle om erfaringer fra kommuner, hvor man har haft særlige udfordringer med problemskabende ungegrupperinger og er i gang med at udmønte konkrete, lokale indsatser for at imødegå udfordringerne.

Temadagen vil også komme med et konkret eksempel på et partnerskab mellem politiet og tre kommuner. Partnerskabets formål er at medvirke til en fælles, tværgående indsats mod bandemiljøet.

Temadagen retter sig mod ledere, afdelingsledere, koordinatorer, udviklingskonsulenter, SSP-konsulenter og andre relevante aktører.

Socialstyrelsen vil i foråret 2017 holde temadage om problemskabende ungegrupperinger i andre regioner.

Praktiske oplysninger

Tilmeldingsfristen til dagen i Aalborg er mandag d. 5. december 2016. Der er et begrænset antal pladser, og tilmelding sker efter først til mølle-princippet.

Deltagelse i temadagen er gratis.

Mere information om Socialstyrelsens arbejde med problemskabende ungegrupperinger 

 

Senest opdateret 20-12-2016

Kontakt

Rebecca Degn í Haraldsstovu
Fuldmægtig

Nyhedsbrev

Vores nyhedsbreve holder dig opdateret med faglig viden, information om ansøgningspuljer, nye udgivelser, konferencer og temadage på socialområdet.

Tilmeld dig her